Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Osnovni podaci o radu Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu i općinskih državnih odvjetništava u 2005. godini

U nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, a u sklopu kojeg rade Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu i Općinsko državno odvjetništvo u Ogulinu s kaznenim i građanskim odjelima, zaprimljene su kaznene prijave protiv 1665 osoba ili 20 prijava više nego u prethodnom razdoblju. (17. 3. 2006.)
Na odrasle osobe odnosi se 1406, mlađe punoljetnike 116, a na maloljetnike 143 prijave.
Najzastupljenija su i nadalje kaznena djela protiv imovine s 32,7 posto, a slijede ih kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građana sa 23 posto. U radu je bila, zajedno s prijavama iz prošle godine, 1851 prijavljena osoba, a riješeno je 1525 prijava ili 82,3 posto (2004. godine -1531 prijava). Neriješeno je ostalo 313 prijavljenih osoba (17 posto) ali niti jedna u državnom odvjetništvu već kod drugih tijela.
Od ukupnog broja donesenih odluka po prijavama, na odbačaje se odnosi 38,4 posto što je smanjenje za 3,7 posto u odnosu na 2004. godinu. U 2005. godini optuženo je 846 osoba (55,3 posto) što je za 10,6 posto više nego u prošlogodišnjem razdoblju. Najviše optuženja odnosi se na institut kaznenog naloga koji je na našem području jako dobro zaživio, a znatno skraćuje trajanje kaznenog postupka.
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja sudovi su donijeli ukupno 901 presudu od čega se 94,4 posto odnosi na osuđujuće presude te smo, po uspješnosti u postupku, na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj što je potvrda koliko su dobre naše procjene kaznenih prijava. Zatvorske kazne zastupljene su sa 17,3 posto što je smanjenje u odnosu na proteklu godinu kada je bilo 20 posto zatvorskih kazni. Uvjetne osude primijenjene su u odnosu na 43,2 posto osoba, a prema 39,1 posto osoba izrečene su novčane kazne. Uložili smo 111 žalbi od koji je usvojeno njih 56,5 posto. Napominjemo da je u Općinskom državnom odvjetništvu u Ogulinu povećan broj zatvorskih kazni iako prevladavaju uvjetne osude sa 77 posto.
Velika je razlika u kaznenoj politici između Općinskih sudova u Karlovcu i Ogulinu pa je potrebno i nadalje institutom žalbi utjecati na kreiranje kaznene politike sudova.
U 2005. godini zaprimljene su prijave protiv 1517 nepoznatih osoba što je za 4 posto manje nego u 2004. godini od čega je otkriveno 209 osoba. Iz ranijih je godina ostalo 8383 prijava neotkrivenih, a otkrivene su 242 osobe. Najviše je i nadalje imovinskih delikata (krađe i razbojništva) čije je otkrivanje vrlo teško.
Građansko – upravni odjeli imali su u radu ukupno 4720 predmeta od čega je u 2005. godini primljen 3091 predmet što je smanjenje za 18,9 posto u odnosu na 2004. godinu. Na sudske postupke odnosi se 1716 predmeta (55,5 posto), na upravne 811 predmet (26,2 posto) te 564 na ostale (18,2 posto). Temeljem zakona zastupali smo u 4522 predmeta (95,8 posto), a po punomoći u 198 (4,2 posto). Sudjelovali smo u 16 stečajeva gdje kao stranka nastojimo naplatiti dugove koje stečajni dužnik ima prema državi.
Smatramo da su oba općinska državna odvjetništva, kao i Županijsko državno odvjetništvo na našem području uspješno završili ovu godinu jer u odvjetništvima nije ostala niti jedna neriješena prijava, a na broj neriješenih prijava kod drugih znatno je utjecala i činjenica što je veći broj ovih prijava primljen upravo pred kraj ovog izvještajnog razdoblja, a iste su bile nepotpune i trebalo ih je slati na prethodna obavještenja. U daljnjem razdoblju cilj nam je raditi na kvaliteti državnoodvjetničkih odluka i akata.