Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Osnovni podaci o radu Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu u 2005. godini

Tijekom 2005. godine u Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu prijavljeno je ukupno 847 osoba (odraslih, mlađih punoljetnika i maloljetnika) što je za 19 osoba više nego tijekom 2004. godine. (3. 4. 2006.)
Na odrasle osobe odnose se 632 prijave, na mlađe punoljetnike 128 prijava dok na maloljetnike njih 87.
I dalje su najzastupljenija kaznena djela protiv imovine sa 33,7 posto, a potom kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja sa 10,9 posto, kaznena djela zlouporabe opojnih droga sa 10,1 posto, kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži sa 9,7 posto, te kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa sa 8,2 posto.
Protiv odraslih osoba u radu je bilo, zajedno sa prijavama iz 2004. godine, ukupno 677 kaznenih prijava, a meritorno su riješene 632 prijave ili 93,3 posto (u 2004. godini riješeno 93,0 posto). Neriješeno je ostalo 45 prijava (6,7 posto), ali niti jedna u državnim odvjetništvima već kod drugih tijela.
Od ukupnog broja donesenih odluka po prijavama, na odbačaje kaznenih prijava odnosi se 110 odluka (17,6 posto), dok su optužene ukupno 494 odrasle osobe. U jednom većem broju optuženja, njih 175, primijenjen je institut kaznenog naloga, tj. suđenja u apsolutno skraćenom kaznenom postupku bez zakazivanja glavne rasprave, što je nesumnjivi doprinos brzini i svekolikoj ekonomičnosti kaznenoga postupka.
Tijekom 2005. godine sudovi su donijeli ukupno 566 presuda protiv odraslih osoba od čega je 528 ili 93,3 posto osuđujućih pa je Županijsko državno odvjetništvo u Čakovcu, po uspješnosti u postupku, na trećem mjestu u Republici Hrvatskoj što pokazuje vrlo visoku razinu opravdanosti kaznenoga progona i kvalitete procjene utemeljenosti podnijetih kaznenih prijava. Sudovi su izrekli 118 zatvorskih kazni ili 22,3 posto od svih donesenih osuđujućih presuda, što je porast u odnosu na 2004. godinu kada su zatvorske kazne participirale sa 17,3 posto. Uvjetne osude izrečene su prema 313 ili 59,3 posto osoba, a novčane kazne prema 95 ili 18,0 posto osoba.
Podnijeto je ukupno 35 žalbi od čega je usvojeno njih 23 ili 70,0 posto. Žalbe su najčešće podnošene u predmetima gdje nismo bili zadovoljni izrečenim kaznenopravnim sankcijama, nastojeći tako doprinositi kreiranju zadovoljavajuće kaznene politike sudova.
U 2005. godini primljeno je 546 prijava protiv nepoznatih počinitelja, što je za 34 prijave manje nego 2004. godine, od čega su otkrivene 74 osobe. Na kraju 2005. godine ostalo je neotkriveno ukupno 1550 nepoznatih počinitelja. U toj "sivoj zoni" kriminaliteta i dalje uglavnom prevladavaju imovinski delikti.
Građansko-upravni odjeli imali su tijekom 2005. godine u radu ukupno 3148 predmeta, od čega je u 2005. zaprimljeno 1398 predmeta što je u odnosu na 2004. godinu smanjenje za 44,1 posto. Na sudske postupke odnosi se 983 ili 70,3 posto predmeta, na upravne 50 ili 3,6 posto predmeta i na ostale 365 ili 26,1 posto predmeta.
Temeljem zakona zastupali smo Republiku Hrvatsku u 3060 predmeta, a temeljem punomoći u 88 predmeta. Republiku Hrvatsku zastupali smo i u 108 stečajnih postupaka prijavivši potraživanje države u iznosu od 65.520.000,00 kuna, a tijekom 2005. godine uspjeli smo od stečajnih dužnika za Republiku Hrvatsku naplatiti dio potraživanja u iznosu od 6.823.821,80 kuna. U 2005. godini nastavili smo ranije etabliranu vrlo dobru suradnju i koordinciju s Policijskom upravom međimurskom i ostalim državnim tijelima i institucijama koji su po prirodi svojih poslova i zadaća na bilo koji način involvirani bilo u segmente kaznenog progona bilo u segmente zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske.
Stoga možemo reći da su i Kazneni i Građansko-upravni odjeli Općinskog državnog odvjetništva i Županijskog državnog odvjetništva u Čakovcu u izvještajnoj 2005. godini svoje, Ustavom i zakonima, određene zadaće na progonu počinitelja kaznenih djela i zaštiti imovinskih interesa Republike Hrvatske obavili kvalitetno i uspješno.