Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
Izrečena nepravomoćna prvostupanjska presuda u korist Republike Hrvatske po tužbi tužitelja «Platex» d.o.o. Ičići radi naknade štete prouzročene radom državnih tijela

Općinski sud u Rijeci izrekao je 16. lipnja 2006. prvostupanjsku presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tužitelja «Platex» d.o.o. radi naknade štete, odnosno sud je zauzeo stav da tužitelj kao proizvođač dječjih duda i prezervativa, bez obzira da li je određena tvar od koje se proizvod sastoji taksativno navedena kao štetna, odgovara za ispravnost proizvoda temeljem Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe i Zakona o obveznim odnosima, dakle odgovara za zdravstvenu ispravnost proizvoda. (6. 7. 2006.)
Naime, tužitelj je smatrao da je pretrpio štetu kada su mu inspekcijska tijela, utvrdivši da proizvod tužitelja sadrži nitrozamin koji je štetna tvar jer je karcerogen, zabranila rad i obustavila proizvodnju dječjih duda i prezervativa. Iako, nitrozamin nije na popisu štetnih tvari niti u jednim pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj, tužena Republika Hrvatska je u svom odgovoru na tužbu navela i pozvala se na opće uvjete Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet. U tom Pravilniku navedeno je da proizvod koji se izrađuje ne smije sadržavati sastojke koji bi pri njihovoj uporabi mogli štetno djelovati na zdravlje. Ujedno se pozvala i na Zakon o obveznim odnosima kojim je navedeno da je proizvođač odgovoran za zdravstvenu ispravnost i sigurnost proizvoda.