Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Podignuta optužnica protiv B. B. zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i zlouporabe položaja i ovlasti

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podiglo je pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici optužnicu protiv državljanina Republike Slovenije B. B. (1950.) zbog dva kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292 stavak 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona i dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337 stavak 1, 3 i 4 i članka 337 stavak 1 i 3 Kaznenog zakona. (21. 7. 2006.)

Tereti ga se da je kao predsjednik Uprave dioničkog društva iz Vrbovca od 8. listopada 2002. do svibnja 2004. godine u Vrbovcu, a nakon što je ugovorio nagradu za uspjeh u poslovanju, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne koristi za trgovačko društvo iz New Yorka – SAD koje je sa vrbovečkim društvom sklopilo ugovor o obavljanju menadžerskih usluga, a čiji je bio direktor i zastupnik, u financijskom izvješću za 2002. godinu dioničkog društva iz Vrbovca neistinito prikazao rezultat poslovanja toga društva. Naime, iskazao je dobitak u iznosu od 7.173.254,00 kuna iako je društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 73.434.681,94 kune te je slijedom ovakvog izvješća na ime naknade za uspjeh u poslovanju u 2002. godini isplatio iznos od 3.586.629,09 kuna trgovačkom društvu iz New Yorka - SAD, a na ime naknade koja također nije ugovorena za pristojbe upravljana, naknade i kamate, i plaćanja obveza trgovačkog društva iz New Yorka - SAD banci iz Zagreba naložio isplatu iznosa od 5.465.917,58 kuna na teret trgovačkog društva iz Vrbovca. Opisanim je oštetio društvo iz Vrbovca za ukupan iznos od 9.052.546,67 kuna a za isti je iznos pribavio nepripadnu materijalnu korist za trgovačko društvo iz New Yorka - SAD.
Okrivljenik je ujedno kao zastupnik trgovačkog društva iz New Yorka - SAD zaključio sa bankom iz Zagreba četiri Ugovora o kratkoročnom kreditu u ukupnom iznosu od 2.706.000,00 USD znajući da navedena tvrtka neće vraćati navedene kredite, već s namjerom da se kreditor naplati od solidarnih jamaca. Pri tome je iskoristio položaj predsjednika uprave dioničkog društva iz Vrbovca te s njim povezanih društava koja su jamčila za otplatu kredita i deponirala u tu svrhu sredstva kod banke iz Zagreba davatelja kredita, pa kako tvrtka iz New Yorka nije otplatila niti jednu ratu, banka se naplatila iz sredstava solidarnih jamaca u ukupnom iznosu od 2,865,223,89 USD (glavnica, kamata i trošak kredita). Potom je dao nalog da se potraživanja društava iz Vrbovca s osnova otplaćenih kredita prebiju sa potraživanjima trgovačkog društva iz New Yorka prema vrbovečkom društvu pri čemu je za iznos od ukupno 1.514.119,15 USD prijeboj bio neosnovan, pa je u ovom iznosu pribavljena protupravna materijalna dobit za trgovačko društvo iz New Yorka, odnosno šteta za društva iz Vrbovca.
Nadalje, okrivljenika se tereti da je kao Predsjednik Uprave društva iz Vrbovca prilikom prodaje nekretnine u vlasništvu društva fizičkoj osobi I. L., koja je nekretninu imala u zakupu, postupao s ciljem da istom pribavi protupravnu materijalnu dobit, na način da je ugovoreni iznos kupoprodajne cijene umanjio za iznos od 6.000.000,00 kuna, na ime navodne vrijednosti izvršenih ulaganja u nekretninu, iako je znao da su ista ulaganja već ranije priznata imenovanom, čime je I. L. stekao nepripadnu dobit u iznosu od 5.448.000,14 kuna. Sa istim ciljem, okrivljenik je postupao prilikom izdavanja naloga da se iz sredstava društva iz Vrbovca isplati iznos od 24.418,09 kuna fizičkoj osobi D.M. iz Zagreba s osnova naknade troškova putovanja i troškova prema HT Cronetu, iako imenovani na isplatu istih nije imao pravo, čime da mu je pribavio materijalnu korist u navedenom iznosu.
Županijskom sudu u Velikoj Gorici predloženo je da se okrivljeniku produži pritvor temeljem članka 102 stavak 1 točka 1 i 4 Zakona o kaznenom postupku.