Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Održano godišnje savjetovanje zamjenika građansko-upravnih odjela

U Valbandonu su se 19. i 20. listopada 2006. okupili zamjenici građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava na godišnjem savjetovanju radi više tema iz njihove nadležnosti. (23. 10. 2006.)
Na savjetovanju se govorilo o ulozi i položaju državnog odvjetništva u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, postupanju državnog odvjetništva u provedbi Zaključaka Vlade Republike Hrvatske o uknjižbi nekretnina, sklapanju izvansudskih i sudskih nagodbi te Zakonu o šumama. Ujedno se govorilo o odgovornosti Republike Hrvatske za rad državne uprave, provedbi Naputka o mineralnim sirovinama i provedbi članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te o postupanju građansko-upravnih odjela po izvješćima Državne revizije o postupcima revizije pretvorbe i privatizacije i naplati tražbina Republike Hrvatske po posebnim propisima - Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
Zaključci Savjetovanja bit će objavljeni naknadno.