Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Prva pravomoćna presuda - Republika Hrvatska vlasnik nekretnina na otoku Mljetu

Općinsko državno odvjetništvo zaprimilo je 5. studenog 2006. presudu Županijskog suda u Dubrovniku od 28. rujna 2006. donijetu u parnici koja se vodi po tužbi tužiteljice Republike Hrvatske protiv Općine Mljet radi uknjižbe prava vlasništva, a kojom se potvrđuje presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 31. svibnja 2005. i odbija žalba općine Mljet.

Prvostupanjskom presudom, koja je tako postala pravomoćna, dopuštena je uknjižba prava vlasništva u korist Republike Hrvatske na velikom broju nekretnina u K. O. Požura na Mljetu. Po ocjeni Županijskog suda Republika Hrvatska je stekla ove nekretnine po samom zakonu, i to temeljem Zakona o šumama (NN, 52/90) i temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 34/91).

Županijski sud nadalje ocjenjuje da se Općina Mljet neosnovano u žalbi poziva na odluku Arbitražne komisije Vlade Republike Hrvatske iz 1999. godine, kojom se raspoređuju nekretnine iza bivše općine Dubrovnik, jer da ta odluka nije tabularna isprava za stjecanje ovih nekretnina u korist Općine Mljet, budući da se po toj odluci raspoređuju samo one nekretnine koje nisu po posebnim zakonima postale nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, što se izrijekom navodi u odluci Arbitražne komisije.

U konkretnom slučaju, upravo se radi o nekretninama koje je država stekla po posebnim zakonima.

Ova pravomoćna odluka potvrđuje stav državnog odvjetništva da je svo poljoprivredno zemljište te sve šume i šumska zemljišta na Mljetu, a koja su bila u društvenom vlasništvu na dan stupanja na snagu navedenih zakona i pod tim pretpostavkama, postali vlasništvo Republike Hrvatske. (7. 11. 2006.)