Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Pravomoćnom odlukom odbijena uknjižba prava vlasništva Adria sistema d.o.o. temeljem kupoprodajnog ugovora s Općinom Mljet

Županijski sud u Dubrovniku potvrdio je rješenjem od 18. rujna 2006. odluku Općinskog suda u Dubrovniku od 21. rujna 2004. kojim se odbija zahtjev društva Adria sistem d.o.o. iz Zagreba za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama na otoku Mljetu, K. O. Korita, a koje je to društvo kupilo temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog sa Općinom Mljet.

Društvo je zatražilo uknjižbu na temelju kupoprodajnog ugovora te pravomoćne presude zbog ogluhe Općinskog suda u Dubrovniku od 21. ožujka 2005. donesenoj u pravnoj stvari tužiteljice Općine Mljet protiv tuženika Grada Dubrovnika i dr.

Županijski sud svoju odluku obrazlaže činjenicom da je u trenutku kad je Adria sistem d.o.o. podnio prijedlog za uknjižbu kao vlasnik nekretnina bio upisan Seoski odlomak Korita, a da presuda zbog ogluhe od 21. ožujka 2005. ne predstavlja tabularnu ispravu kojom se dokazuje niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnog prednika Seoskog odlomka na Općinu Mljet.

To znači, da će na nekretninama i dalje egzistirati upis Republike Hrvatske kao vlasnika a koju uknjižbu je Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku uspjelo ishoditi još u ožujku 2006. godine.

Riječ je o slučaju u kojem je Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku još 25. kolovoza 2004., a nakon što je Općina Mljet raspisala natječaj za prodaju, upozorilo Općinu Mljet da Općina nije ovlaštena raspolagati tim nekretninama jer su one po sili zakona već prije postale vlasništvo države. Usprkos upozorenju, Općina Mljet je sklopila kupoprodajni ugovor. (7. 11. 2006.)