Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
Podignuta optužnica protiv I. T. zbog zlouporaba položaja i ovlasti i krivotvorenja isprava

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv hrvatske državljanke I. T. (1957.) zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1 i 3 KZ-a, kažnjivo po st. 3 istog članka, kaznenog djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1 i 4 KZ-a, kažnjivo po st. 4 istog članka i kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava – krivotvorenjem isprava, opisana i kažnjiva po čl. 311. st. 1 KZ-a, sve uz primjenu čl. 60 KZ-a. (29. 11. 2006.)
Tereti ju se da je točno neutvrđenoga dana u srpnju 2004. godine u svojstvu sudskog zapisničara u Općinskom sudu u Delnicama, u nakani pribavljanja nepripadne imovinske koristi svojim rođakinjama u iznosu od 15.415,02 kune, iskoristila broj sudskog predmeta sa stvarno postojećim strankama i predmetom spora i pod tim brojem izradila lažnu presudu zbog ogluhe. Takvu je lažnu presudu ovjerila stavivši na nju klauzulu pravomoćnosti, te suglasnost prijepisa s izvornikom, koristeći kao sudski zapisničar dostupne joj žigove i istu dala na potpis ovlaštenoj djelatnici parnične kancelarije. Potom ju je tako sastavljenu uručila svojim naprijed navedenim rođakinjama, koje su na osnovi nje u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama ishodile uknjižbu svog prava vlasništva na dvije katastarske čestice, a koje su čestice 26. studenog 2004. prodale za iznos od 90.720,00 kuna.
Ujedno ju se tereti da je točno neutvrđenoga dana u kolovozu 2004. godine, u istom svojstvu, u nakani pribavljanja nepripadne imovinske koristi svojoj poznanici u iznosu od 66.355,20 kuna, iskoristila broj sudskog predmeta sa stvarno postojećim strankama i predmetom spora i pod tim brojem izradila lažnu presudu zbog ogluhe. Presudu je ovjerila stavivši na nju klauzulu pravomoćnosti, te suglasnosti prijepisa s izvornikom koristeći kao sudski zapisničar dostupne joj žigove. Potom ju je tobože u svojstvu ovlaštenog djelatnika parnične kancelarije sama i potpisala, i zatim uručila svojoj naprijed navedenoj poznanici, koja je na osnovi te presude u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama ishodila uknjižbu svog prava vlasništva na dvije katastarske čestice. Nakon toga je u studenome 2005. godine sama izradila i vlasničke listove za predmetne nekretnine koje je predala spomenutoj poznanici, a na temelju kojih joj je od strane Porezne uprave Ispostave Delnice i razrezan porez na promet nekretnina.
Okrivljena se nalazi u pritvoru Zatvora u Rijeci.