Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Prihvaćena žalba državnog odvjetništva i, kao neosnovan, odbijen zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 22. studenog 2006. prihvaćena je žalba ovog državnog odvjetništva i preinačeno rješenje Županijskog suda u Splitu od 11. rujna 2006. kojim je usvojen zahtjev predlagateljica Čedne Bašić i Biserke Tripalo-Cipirita za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i predlagateljicama na ime naknade dosuđeno svakoj po 3.000,00 kuna na način da se zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku odbija kao neosnovan. (22. 12. 2006.)
Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo je stajalište da se, usprkos neprihvatljivom zastoju u postupku (preko godine dana), te bez obzira što se radi o predmetu koji je od velikog značaja za predlagateljice (naknada štete) i što predlagateljice svojim postupanjem nisu doprinijele duljini trajanja predmetnog postupka, utvrđena duljina trajanja postupka pred Općinskim sudom u Splitu (2 godine, 9 mjeseci i 21 dan) u ovom trenutku ne može smatrati prekoračenjem razumnog roka i povredom prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske.