Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Ingrid Antičević-Marinović nije zlouporabila svoj položaj

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu dovršilo je postupak i nije utvrdilo da bi Ingrid Antičević-Marinović zlouporabila svoj položaj. Naime, odgovarajućim provjerama utvrđeno je da je Uprava za građansko pravo Ministarstava pravosuđa u svezi zahtjeva D. J., zastupanog po Z. M. odvjetniku iz Slavonskog Broda, u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini, provela postupak i ocijenila da se može dati suglasnost da se izuzme od zabrane raspolaganja nekretnina u Lužanima, Općina Slavonski Brod. (29. 12. 2006.)
Nakon što je Uprava za građansko pravo u ovom kao i u drugim sličnim slučajevima izradila nacrt Odluke o davanju suglasnosti, Ingrid Antičević-Marinović koja je tada bila ministar pravosuđa, potpisala je taj akt s obzirom da je sukladno s citiranom Odlukom jedino ona bila ovlaštena potpisati takvu suglasnost.
Važno je napomenuti da je uobičajena praksa Ministarstva pravosuđa da nacrt suglasnosti parafira službenik koji je odluku izradio, načelnik Odjela za stvarna prava i pomoćnica ministrice koja je bila nadležna za Upravu za građansko pravo te da se nakon toga suglasnost daje na potpis ministru, u ovom slučaju ministrici Ingrid Antičević-Marinović, jer bez tih potpisa kojima službenici ovjeravaju da je Odluka zakonita, ministar takve akte ne potpisuje.
Slijedom iznijetog, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu zaključilo je da nema osnova za sumnju da bi Ingrid Antičević-Marinović obavljajući dužnost ministrice pravosuđa potpisom navedene suglasnosti zlouporabila svoj položaj.