Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Puli
Ministarstvo poništilo suglasnosti na odluke Općine Brtonigla vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske prihvatilo je stav Županijskog državnog odvjetništva u Puli i poništilo date suglasnosti na Odluku o raspisivanju javnog natječaja i na Odluku o izboru najpovoljnije ponude. (8. 1. 2007.)
Naime, Općinsko vijeće Općine Brtonigla donijelo je 2. kolovoza 2005. Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te 25. svibnja 2006. Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda.
Županijsko državno odvjetništvo u Puli zaprimilo je nacrte ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta, koji se sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05, 90/05) prije potpisivanja dostavljaju na prethodno mišljenje državnom odvjetništvu. Nakon pregleda cjelokupne dokumentacije te na temelju izvršenih dodatnih provjera, državno odvjetništvo dalo je mišljenje da nacrti Ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brtonigla nisu pravno valjani.
Naime, početna cijena poljoprivrednog zemljišta na natječaju nije utvrđena sukladno gore citiranom Zakonu i nisu dostavljena vjerodostojna uvjerenja o statusu i namjeni zemljišta te je Županijsko državno odvjetništvo dalo negativno mišljenje. O tome je izvijestilo Općinu Brtonigla i nadležno Ministarstvo kako bi zbog uočenih nepravilnosti poništili dane suglasnosti na spomenute Odluke.