Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podnijet istražni zahtjev protiv pet osoba i trgovačkog društva zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene isprave

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv I-osum. M. O. (1960.), II-osum. V. D. (1972.), III-osum. V. F. (1953.), IV-osum. M. K. (1953.), V-osum. A. G. (1973.) i VI-osum. trgovačkog društva iz Osijeka zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 1. i 4. Kaznenog zakona, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavka 1. i 2. KZ-a i krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavak 2. KZ-a. (18. 1. 2007.)
Naime, postoji osnovana sumnja da su u dva navrata tijekom 2005. godine u Osijeku M. O., V. D. i A. G. kao odgovorne osobe trgovačkog društva iskoristili svoj položaj i isporučili osumnjičenom A. G. 408 bačava sa 20.400 litara piva. Budući da mu prema unaprijed stvorenom dogovoru ovo pivo nisu fakturirali i naplatili ga, nego su uništili prateću dokumentaciju, to su mu pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 156.690,00 kuna.
Nadalje, postoji osnovana sumnja da su tijekom 2005. i 2006. godine u Osijeku M. O., V. D. i V. F. kao odgovorne osobe trgovačkog društva, s ciljem izbjegavanja plaćanja trošarine i poreza na dodanu vrijednost, sačinjavali neistinitu dokumentaciju kojom su umanjili stvarno proizvedenu količinu piva. Time su izbjegli plaćanje trošarina u iznosu od oko 1.478.000 kuna i PDV-a u iznosu od oko 581.900,00 kune, odnosno pribavili protupravnu imovinsku korist društvu u ukupnom iznosu od oko 2.060.000,00 kune, a državni proračun oštetili za isti iznos.
Također, postoji osnovana sumnja da su tijekom 2006. godine u Osijeku M. O., M. K. i V. F. kao odgovorne osobe društva, s ciljem izbjegavanja plaćanja trošarine i poreza na dodanu vrijednost, sačinjavali neistinitu dokumentaciju kojom su umanjili stvarno proizvedenu količinu piva. Time su izbjegli plaćanje trošarina u iznosu od oko 125.680,00 kuna i PDV-a u iznosu od oko 56.000,00 kune, odnosno pribavili protupravnu imovinsku korist društvu u ukupnom iznosu od oko 181.700,00 kune, a državni proračun oštetili za isti iznos.
Trgovačko društvo osnovano je sumnjivo da je prethodno opisanim radnjama, koje su kao odgovorne osobe počinili M. O., V. D. i V. F. odnosno, M. O., M. K. i V. F., steklo nepripadnu dobit u iznosima od oko 2.060.000,00, odnosno 181.700,00 kuna, pa je samim time odgovorno za kazneno djelo koje su počinili ovi osumnjičenici u njegovu korist.
Nadalje, M.O. je osnovano sumnjiv da je tijekom 2005. i 2006. godine kao odgovorna osoba društva, s ciljem izbjegavanja plaćanja propisanih doprinosa, poreza i prireza u više navrata nalagao svojim tajnicama da sačinjavaju fiktivne putne naloge, koje su to i činile te tako podignutim novcem plaćale razne obveze tvrtke. Time su izbjegli plaćanje navedenih obveza prema proračunima i fondovima u iznosu od oko 72.125,00 kuna, odnosno društvu pribavili protupravnu imovinsku korist u tom iznosu.
Trgovačko društvo osnovano je sumnjivo da je prethodno opisanim radnjama koje je počinio M. O. steklo nepripadnu dobit u iznosu od oko 72.125,00 kuna, pa je dakle odgovorno za kazneno djelo koje je počinio osumnjičeni M. O.