Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Usvojena ustavna tužba Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku kojom je usvojena ustavna tužba Republike Hrvatske zastupane po Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i kojom se ukida rješenje Županijskog suda u Varaždinu te se predmet vraća tom sudu na ponovni postupak.
Naime, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustavnu je tužbu podnijelo protiv Rješenja Županijskog suda u Varaždinu kojim je odbijen prijedlog Republike Hrvatske za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Beretinec. (19. 1. 2007.)
Stav Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je da se pobijano rješenje drugostupanjskog suda temelji na pogrešnoj primjeni materijalnog prava i to Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 66/01. i 87/02.), odnosno da je Republika Hrvatska stekla pravo vlasništva na temelju zakona te da je pravna osnova za uknjižbu prava vlasništva Republike Hrvatske na poljoprivrednom zemljištu, koje je bilo u društvenom vlasništvu do 24. srpnja 1991., čl. 388 st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u svezi s čl. 3 stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 34/91.).
Naime, citirani članak kaže da „na poljoprivrednom zemljištu u društvenom vlasništvu na teritoriju Republike postaje nositelj vlasničkih prava Republika Hrvatska“ pa je Republika Hrvatska po sili zakona, stupanjem na snagu citiranog Zakona, postala vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje je tog dana stupanja zakona na snagu bilo u društvenom vlasništvu. Kasnije izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu nisu od utjecaja na vlasničkopravni režim poljoprivrednog zemljišta, a to je stajalište zauzeo i zakonodavac u odredbi čl. 388 st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je stupio na snagu 1. siječnja 1997.