Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi
Podnijeta optužnica protiv tri osobe zbog zlouporaba u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službenih isprava te protiv dvaju pravnih osoba zbog zlouporaba u gospodarskom poslovanju

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podnijelo je optužnicu protiv hrvatskih državljana; prvookrivljenog V. Z. (1958.) zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju poticanjem iz čl. 292 st. 1 i 2 u vezi s čl. 61 i 37 Kaznenog zakona te krivotvorenja službene isprave poticanjem iz čl. 312 st. 1 i 2 u vezi s čl. 61 i 37 KZ-a; protiv drugookrivljene Đ. K. (1969.) zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292 st. 1 i 2 KZ-a te krivotvorenja službene isprave iz čl. 312 st. 2 KZ-a; protiv trećeokrivljenog M. I. (1962.) zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292 st. 1 i 2 KZ-a te krivotvorenja službene isprave iz čl. 312 st. 1 KZ-a; protiv četvrtookrivljene pravne osobe, dioničkog društva u stečaju sa sjedištem u Velikoj, zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292 st. 1 i 2 KZ-a u vezi s čl. 61 KZ-a i čl. 3 st. 1 Zakona o odgovornosti pravnih osoba zbog kaznenih djela te protiv petookrivljene pravne osobe – ustanove u vlasništvu jedinice lokalne uprave i samouprave, također u stečaju, sa sjedištem u Požegi, zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292 st. 1 i 2 KZ u vezi s čl. 61 KZ i čl. 3 st. 1 Zakona o odgovornosti pravnih osoba zbog kaznenih djela. (13. 3. 2007.)
Prvo i drugookrivljenike se tereti da su V. Z., kao predsjednik uprave dioničkog društva iz Velike, i Đ. K., kao članica uprave toga društva, zadužena za ekonomske poslove, od rujna 2002. godine do travnja 2006. godine, zajednički i dogovorno te u namjeri da na štetu petookrivljene ustanove i drugih pravnih osoba protupravno dođu do novčanih sredstava za svoje društvo, počinili navedena kaznena djela kako bi podmirivali dospjele obveze društva te spriječili blokadu žiro-računa, a po njezinom nastanku omogućili nastavak poslovanja, pri čemu da su koristili gospodarski značaj ovoga društva na području županije te utjecaj prvookrivljenika koji je uz navedenu, obavljao i dužnost predsjednika skupštine i člana poglavarstva jedinice lokalne uprave i samouprave.
U provedbi ove namjere tražili su u više navrata od trećeokrivljenog M. I., ravnatelja ustanove sa sjedištem u Požegi, u vlasništvu jedinice lokalne uprave i samouprave, da njihovom društvu na eskontiranje i kreditno zalaganje izdaje mjenice te ustanove za čije izdavanje nije postojao nikakav osnov u poslovnim odnosima dioničkog društva i ustanove, da priznaje lažno prikazana potraživanja društva prema ustanovi kako bi ona mogla biti prodavana drugima, da plaćanje tako nastalih i dospjelih potraživanja trećih pravnih osoba osigurava izdavanjem novih mjenica i zadužnica ustanove te pokriva novim zaduživanjem te da eskontira nenaplativu mjenicu društva uz osiguravanje te obveze zadužnicama ustanove, a trećeokrivljenik M. I. se tereti da je na to pristajao te da je bez prethodne suglasnosti skupštine i poglavarstva jedinice lokalne uprave i samouprave, osnivača ustanove, protivno odredbama statuta ustanove raspolagao njezinim sredstvima mimo programa i preko iznosa predviđenim godišnjim planovima, preuzimajući obveze i vršeći plaćanja u korist dioničkog društva, sve bez evidentiranja izdanih mjenica i drugih preuzetih obveza u poslovnim knjigama ustanove.
Okrivljenici se nadalje terete da su tako izdavane mjenice ustanove i lažno prikazana potraživanja dioničkog društva prema ustanovi plasirali kod sedam različitih banaka, dvaju osiguravajući društava i jednog faktorinškog društva putem eskontiranja i kreditnog zalaganja mjenica ustanove od strane dioničkog društva te putem prodaje potraživanja (ustupanja s cesijama i faktorinškim poslovima), sve u korist društva koje je koristilo tako pribavljena sredstva, a na teret ustanove koja se time zaduživala, te da su time dioničkom društvu pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje od 29.712.330,82 kn, oštetivši pri tome ovu ustanovu, njezinog osnivača – jedinicu lokalne uprave i samouprave te dvije banke i dva osiguravajuća društva za iznos od 31.549.994,32 kuna.
Četvrto i petookrivljene pravne osobe tereti se da su dijelom postupanja prvo, drugo i trećeokrivljenika koje se odvijalo od vremena stupanja na snagu (važenja) Zakona o odgovornosti pravnih osoba zbog kaznenih djela, odgovorne zbog time pribavljene protupravne imovinske koristi za dioničko društvo.
Optužnicom je predloženo produljenje pritvora protiv V. Z., Đ. K. i M. I.  zbog osobito teških okolnosti počinjenog djela (čl. 102 st. 1 t. 4 ZKP-a).
Optužnicom je također predloženo izricanje sigurnosnih mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti i dužnosti iz čl. 77 KZ-a, za V. Z., Đ. K. i M. I.
Po primitku optužnice nadležni Općinski sud u Požegi zakazao je izvanraspravno ročište za uručenje optužnice i odlučivanje o prijedlogu za produljenje pritvora.