Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Koje je državno odvjetništvo nadležno za postupanje po kaznenoj prijavi?

Stvarna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema nadležnosti suda pred kojim postupa. Kako su županijski sudovi u prvom stupnju nadležni suditi za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko deset godina ili dugotrajni zatvor, te za kaznena djela iz članka 92., članka 125., članka 188. stavka 1., članka 192. stavka 1. i 3. i članka 337. stavka 4. Kaznenog zakona i za kaznena djela iz Glave XII. Kaznenog zakona i druga kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), to su općinski sudovi, a time su i općinska državna odvjetništva nadležna za sva druga kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina.

Kazneni zakon mjesnu nadležnost prvenstveno određuje prema mjestu počinjenja kaznenog djela bez obzira na prebivalište počinitelja ili oštećenika. Postoje izuzeci od ovog pravila. Primjerice, u postupku prema maloljetniku u pravilu je mjesno nadležan za postupak sud njegova prebivališta. Nadalje, zakon određuje koji je sud, a samim time i državno odvjetništvo nadležno, ako je mjesto počinjenja u inozemstvu, na brodu ili zrakoplovu, itd.