Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Usvojena ustavna tužba Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku kojom je usvojena ustavna tužba Republike Hrvatske zastupane po Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i ukinuo presudu Visokog trgovačkog suda u Zagrebu i presudu Trgovačkog suda u Zagrebu i predmet vratio Trgovačkom sudu u Zagrebu na ponovni postupak.
Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu bila je odbijena Republika Hrvatska s tužbenim zahtjevom kojim je tražila priznanje izlučnog prava na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, njegovo izdvajanje iz stečajne mase trgovačkog društva i predaju posjeda Republici Hrvatskoj. Žalbu državnog odvjetništva protiv ove presude je odbio Visoki trgovački sud u Zagrebu i protiv ove presude je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podnijelo ustavnu tužbu. (20. 4. 2007.)
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je smatralo da su osporenim presudama povrijeđena ustavna prava zajamčena odredbama članaka 19., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske jer su sudovi svoje presude utemeljili na pogrešnom tumačenju članka 333. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99. i 117/03.).
Naime, u provedenom parničnom postupku u cijelosti je dokazana osnovanost tužbenog zahtjeva kojim je državno odvjetništvo zatražilo priznanje izlučnog prava te izdvajanje nekretnina iz stečajne mase i njihovu predaju u posjed Republike Hrvatske.
Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 34/91., 26/93., 79/93., 54/94. – pročišćeni tekst, 48/95., 19/98. i 105/99.) sporne nekretnine bile su upisane kao društveno vlasništvo, te su temeljem članka 3. navedenog Zakona postale vlasništvo Republike Hrvatske a iz potvrde Hrvatskog fonda za privatizaciju od 24. travnja 1998. nedvojbeno proizlazi da sporne nekretnine nisu procijenjene u vrijednosti društvenog poduzeća, prednika trgovačkog društva u stečaju.
Kasniji zemljišnoknjižni upis prava vlasništva tog trgovačkog društva u zemljišnim knjigama u odnosu na sporne čestice, nakon što je Zakon o poljoprivrednom zemljištu proizveo pravne učinke, nije pravno valjan, jer je Republika Hrvatska ex lege stekla pravo vlasništva i njima se više nije moglo raspolagati bez njezine suglasnosti.
Trgovački sudovi su, prema mišljenju Državnog odvjetništva RH, pogrešno ocijenili da je postojanje pravomoćnog rješenja zemljišno-knjižnog suda donesenog povodom prijedloga podnositeljice radi uknjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na spornim nekretninama zapreka za vođenje ovog parničnog postupka i odbili tužbeni zahtjev Republike Hrvatske.
Ustavni sud je u cijelosti prihvatio stav Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.