Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izabran voditelj skupine i razrađeni ciljevi i zadaci međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje novca i financiranja terorizma

Međuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma održala je u dvorani Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u utorak, 24. travnja prvi redovni sastanak sukladno potpisanom Protokolu o suradnji i uspostavi međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje novca i financiranja terorizma. (26. 4. 2007.)
Sudionici radne skupine, odnosno predstavnici jedanaest institucija potpisnica Protokola, razradili su načine ostvarivanje ciljeva i zadatka propisanih čl. 4 navedenog Protokola, a prije svega aktivnosti koje će osigurati i ubrzati koordinaciju, suradnju i razmjenu kvalitetnih informacija unutar i između institucija i državnih tijela uključenih u prevenciju i represiju pranja novca i financiranje terorizma.
U okviru ostvarivanja predloženog akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, predstavnici Ureda za sprječavanje pranja novca izložili su da će tijekom lipnja ove godine biti izrađeni novi indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija koji će biti prije svega namijenjeni bankarskom sustavu (Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga). U cilju koordiniranja aktivnosti predstavnika državnih tijela u međunarodnim organizacijama razmotren je rad hrvatske delegacije u Odboru stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca Vijeća Europe (MONEYVAL). Radna skupina je podržala nastavak rada hrvatske delegacije sastavljene od predstavnika Državnog odvjetništva, Ministarstva unutarnjih poslova i Ureda za sprječavanje pranja novca kao i trajno sudjelovanje u radu delegacije predstavnika HNB-a i HANFE kao dodatnih članova koji će sukladno zaključku sa sastanka o svojim aktivnostima redovno izvješćivati radnu skupinu. Na sastanku je razmotrena i ujedno podržana stručna posjeta nadležnim tijelima SAD-u za borbu protiv pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma a radi unaprjeđenja uzajamne bilateralne suradnje na ovom području.
Sukladno Pravilniku, za voditelja međuinstitucionalne radne skupine izabran je zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Dubravko Palijaš.