Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnijet istražni zahtjev protiv 28-godišnjaka zbog zlouporabe položaja i ovlasti i zlouporabe u gospodarskom poslovanju

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1979.) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. Kaznenog zakona i zlouporabe u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi čl. 292. st. 1. alineja 4. KZ. (4. 5. 2007.)
Postoji osnovana sumnja da je 28-godišnjak od 10. lipnja 2003. do 20. listopada 2003. u Zagrebu, kao direktor jednog trgovačkog društva i ujedno jedina osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima na žiro računu tog društva otvorenog kod jedne banke u Zagrebu, sa navedenog računa društva podizanjem gotovine na šalteru banke i na bankomatu podigao ukupan iznos od oko 1.087.115,00 kuna, a koji je potom koristio za privatne potrebe, prisvojivši si nepripadnu materijalnu korist u navedenom iznosu.
Također, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik tijekom 2003. godine u Zagrebu, u istom svojstvu i kao osoba ovlaštena da sklapa pravne poslove za navedeno društvo, obavljao registriranu djelatnost prodaje robe, obavljao oporeziv promet i drugim pravnim subjektima ispostavljao račune R-1 za izvršene isporuke dobara, te ostvario priliv na žiro račun društva naplatom ispostavljenih računa u iznosu od oko 1.420.230,00 kuna, u kojem iznosu je sadržan i porez na dodanu vrijednost u iznosu od oko 274.444,00 kune, a što je trebao prijaviti kao obvezu društva Poreznoj upravi na ime plaćanja PDV-a za 2003. godine. To nije učinio pa je oštetitio državni proračun i pribavio društvu navedeni iznos od 274.444,00 kune, a da bi navedenu poslovnu aktivnost prikrio i izbjegao plaćanje obveza društva, protivno čl. 7. Zakona o računovodstvu  i čl. 23. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nije vodio dnevnik, glavnu i pomoćne knjige, te knjigu primljenih i izdanih računa za 2003. godinu.