Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
Podnijet istražni zahtjev protiv 50-godišnjakinje zbog zlouporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja isprave

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je istražni zahtjev protiv hrvatske državljanke (1957.) zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – opisano u čl.. 337. st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona te kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava – krivotvorenjem isprave – opisano u čl. 311. st. 1. i 2. KZ-a, sve uz primjenu odredbi čl. 60. KZ-a. (15. 5. 2007.)
Postoji osnovana sumnja da je 50-godišnjakinja kao sudski zapisničar u Općinskom sudu u Delnicama, od 10. srpnja do 30. rujna 2002., u nakani pribavljanja nepripadne imovinske koristi jednoj ženskoj osobi u njenom parničnom predmetu radi utvrđenja prava vlasništva nekretnina, u spis uložila dostavnicu za primitak poziva za ročište, koju je potpisala umjesto stranke u stvarnom predmetu premda znajući da isti poziv putem pošte, niti na bilo koji drugi način, nije uručen stranci. Navedeno je, na temelju tobože uredno izvršenih dostava uzrokovalo donošenje presude zbog izostanka u korist spomenute ženske osobe, da bi potom, ne dostavivši ovakvu presudu stvarnim strankama, u spis uložila dostavnicu o tobožnjoj dostavi te presude koju je prethodno sama potpisala. Na takav je način dovela uređujuću sutkinju u zabludu te je ona temeljem takvih priloženih urednih dostavnica iskazala pravomoćnost presude zbog izostanka. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičena, radi provedbe navedene presude u zemljišnim knjigama te prijenosa vlasništva na spomenutu žensku osobu, iskoristivši broj stvarnog ovršnog predmeta sa drugim strankama, izradila neistinito rješenje o ovrsi koje je osobno potpisala i ovjerila, premda znajući da takvo rješenje pod tim brojem nije donijeto, predavši potom navodno pravomoćno ovršno rješenje u Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Delnicama, temeljem kojeg je dozvoljena i obavljena uknjižba, odnosno prijenos vlasništva zemljišta na žensku osobu, okoristivši ju za točno neutvrđenu vrijednost zemljišta koja svakako prelazi iznos od 30.000,00 kuna.
Osumnjičena se nalazi u pritvoru Zatvora u Rijeci.