Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2006. godinu

U skladu s člankom 4. Zakona o državnom odvjetništvu  izvješće za 2006. godinu sadrži podatke o radu državnih odvjetništava na području kaznenog, građanskog i upravnog prava, pravnu problematiku pojedinih područja, pregled organizacije i stanja kadrova, kao i prijedloge za unapređenje rada.

Radi lakšeg praćenja izviješća početno dajemo nekoliko osnovnih podataka o državnom odvjetništvu i radu državnih odvjetništava. Poslove državnog odvjetništva obavlja 61 općinsko državno odvjetništvo, 20 županijskih državnih odvjetništava, USKOK i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U državnim odvjetništvima rade 72 državna odvjetnika, 504 zamjenika državnih odvjetnika, 99 savjetnika, 60 vježbenika i 687 službenika i drugih zaposlenika. Državna odvjetništva imaju kaznene i građansko-upravne odjele.

U svezi uspoređivanja s statističkim pokazateljima drugih državnih tijela napominjemo kako se državnoodvjetnička statistika, u odnosu na poznate počinitelje kaznenih djela vodi po osobama (počiniteljima), a ne po broju izvršenih kaznenih djela. Također su moguća odstupanja u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku koji podatke vodi temeljem dostavljenih statističkih obrazaca o prijavama riješenim u izvještajnoj godini.

U 2006. godini primljeno je 92.511 novih prijava protiv poznatih i nepoznatih počinitelja kaznenih djela, ili 3% manje nego 2005. godine kada je primljeno 95.157 prijava. Osnovna značajka kretanja prijavljenog kriminaliteta je porast broja prijava protiv poznatih počinitelja za 2% i nasuprot tome pad broja prijava protiv poznatih počinitelja za 9%. Protiv poznatih počinitelja kaznenih djela (maloljetni i punoljetni počinitelji) u radu su bile 66.262 kaznene prijave (52.952 prijave primljene tijekom godine i 13310 neriješenih prijava iz prethodne godine). Državna odvjetništva riješila su 53.894 prijave. Na kraju 2006. godine ostalo je neriješeno u državnom odvjetništvu 249 prijava ili 0,5% od ukupnog broja prijava u radu. Kod drugih državnih tijela ostalo je na provjerama ili u radu 12.119 prijava , pa je ukupan broj neriješenih prijava 12.398 ili za 1119 prijava manje od četvrtine godišnjeg priliva novih prijava (13238 prijava), pa možemo reći da su četvrtu godinu za redom kazneni odjeli državnih odvjetništava ažurni.

Građansko-upravni odjeli državnih odvjetništava su u 2006. godini imali u radu 182.477 predmeta. Iz ranijih godina preneseno je 74.255 predmeta, a u 2006. godini primljeno 108.222 novih predmeta (kako je u 2005. primljeno 114.848 novih predmeta, to pad iznosi 6,0%). Od 108.222 novih predmeta u 103.697 ili 95,8% predmeta državno odvjetništvo zastupa temeljem zakona, dok je primljeno samo 4525 predmeta u kojima zastupamo po punomoći. Iz rada građansko-upravnih odjela posebno izdvajamo parnične predmete kojih smo imali u radu 31.518, što je smanjenje u odnosu na 2005. godinu kada je bilo u radu 40.719 parničnih predmeta. Parnični predmeti su u padu, dok je u 2005. primljeno 13745 novih parničnih predmeta u 2006. je primljeno 8446 novih parničnih predmeta, ili 39% manje. Ukupna visina tužbenih zahtjeva predmeta u radu (31518 predmeta) iznosila je 14.002.498.500,00 kuna.

Izviješće je radi svoje obimnosti i većeg broja tablica i grafikona podijeljeno u sedam cjelina i to:

  • 1. dio "God_izvijesce_2006_1"obuhvaća uvod, kretanje i strukturu kriminaliteta, te rad državnog odvjetništva u kaznenim predmetima i odluke u tim predmetima,
  • 2. dio "God_izvijesce_2006_2"obuhvaća pregled pojedinih područja kriminala i rad i uspješnost u postupku na tim područjima,
  • 3. dio "God_izvijesce_2006_3"obuhvaća rad i uspješnost u postupku na građanskim i upravnim predmetima,
  • 4. dio "God_izvijesce_2006_4"obuhvaća pregled ostalih poslova državnog odvjetništva, kao što su; međunaordna pravna pomoć, suradnja, nadzor, kadrovi itd.,
  • 5. dio "God_izvijesce_2006_5"obuhvaća završne konstatacije, prijedloge i zaključke,
  • 6. dio "God_izvijesce_2006_6"obuhvaća prvi dio tablica i grafikona koje se odnose na pojedine dijelove izviješća,
  • 7. dio "God_izvijesce_2006_6"obuhvaća drugi dio tablica i grafikona koje se odnose na pojedine dijelove izviješća