Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješće o provedbi twinning projekta „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“

Nakon što je 19. lipnja 2006. započeo twinning projekt CARDS 2003 „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“, u sklopu kojeg je potpisan a 1. ožujka 2007. i stupio na snagu Protokol o suradnji i uspostavljanju interinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, s radom je započela Interinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma u kojoj su predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva financija (Ured za sprječavanje pranja novca, Carinska i Porezna Uprava, Devizni ured i Financijska policija), Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te Hrvatske narodne banke i Sigurnosno-obavještajne agencije.
Ujedno je usvojen Prijedlog modela obrazovanja „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma“ za sve uključene institucije koji je, u odnosu na pravosuđe, dostavljen Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa. U sklopu projekta sastavljen je Akcijski plan za poboljšanje učinkovitosti mjera za prevenciju i kazneni progon počinitelja pranja novca kao i Smjernice za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Sve nabrojano rezultati su Hrvatske u twinning  projektu „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“ koji se uz potporu Austrije provodi već 14 mjeseci, a završava u prosincu 2007. godine. (14. 8. 2007.)
O spomenutim rezultatima kao i o samom projektu Glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića i njegove zamjenike izvijestili su voditelj projekta Josef Mahr i stalni savjetnik na projektu Thomas Hansa izrazivši zadovoljstvo projektom i naglasivši kako se od početka projekta popravilo stanje na području pranja novca u Hrvatskoj što se vidi iz povećanog broja zahtijevanih istraga kao i procesuiranih predmeta pranja novca. Naime, svemu tome pridonijelo je i provođenje projekta, a posebice radni sastanci uključenih institucija radi razmatranja konkretnih predmeta.

Istaknuvši važnost suradnje s kolegama i institucijama Austrije, Glavni državni odvjetnik izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta te njegovim utjecajem na podizanje svijesti o pranju novca i njegovoj štetnosti za ekonomsku situaciju. Navedenim rezultatima, dodajemo kako je u izradi Priručnik za postupanje nadležnih institucija u predmetima pranja novca te strategija unapređenja međunarodne suradnje između obavještajnih tijela, policija i pravosuđa.

Podsjetimo, cilj projekta je pružiti institucionalnu potporu i jačanje međusobne suradnje i razmjene informacija među nadležnim institucijama uključenim u sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma u Republici Hrvatskoj, kroz između ostalog, strukturalno savjetovanje, poboljšanje međunarodne suradnje i optimalizaciju zakonskog okvira.
Republika Hrvatska kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji provodi usklađivanje hrvatskog kaznenog zakonodavstva sa aquis communitaire Europske unije, a u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prepoznaje sprječavanje i suzbijanje organiziranog kriminala i jačanje vladavine prava kao prioritetna područja suradnje između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske.