Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državnoodvjetničke odluke o kaznenim prijavama u odnosu na "I. i II. krug predsjedničkih izbora" održanih 2. i 16. siječnja 2005.

Zbog sumnji da su tijekom "I. i II. kruga predsjedničkih izbora“ počinjena kaznena djela zlouporabe izbornog prava i izborne prijevare, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podnijelo je kaznenu prijavu protiv 71 osobe, a GONG prijavu protiv nepoznatih počinitelja kaznenih djela. Postupajući po tim kaznenim prijavama, nadležna državna odvjetništva donijela su državnoodvjentičke odluke. (12. 10. 2007.)
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podnijelo je 22. ožujka 2005. kaznenu prijavu protiv ukupno 71 osobe zbog sumnji na počinjenje kaznenih djela zlouporabe izbornog prava iz čl. 118 Kaznenog zakona, a koja bi bila počinjena 16. siječnja 2005. ("II. izborni krug Predsjedničkih izbora").
Postupajući po ovim kaznenim prijavama nadležna državna odvjetništva su:
- u odnosu na 38 osoba odbacila kaznene prijave;
- u odnosu na 5 osoba nije došlo do kaznenog progona jer su one umrle, ili se radilo o pogrešnim identitetima i sl.;
- provjeravajući navode iz kaznenih prijava, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da bi 5 drugih (neprijavljenih) osoba počinilo ova kaznena djela;
- u odnosu na 33 okrivljenika podnesen je optužni prijedlog;
- postupajući po optužnim prijedlozima, nadležni sudovi krivima su proglasili 25 okrivljenika, dok je u odnosu na 8 okrivljenika još u tijeku glavna rasprava;
- od toga je kazneni postupak za 23 okrivljenika pravomoćno dovršen, i to donošenjem sljedećih odluka: 3 okrivljenika su novčano kažnjena, prema 12 okrivljenika je primijenjena uvjetna osuda, a 10 okrivljenika je sudski opomenuto.
Podaci o prijavama i odlukama, vidljivi su u tablici priloženoj ovom priopćenju.

GONG je podnio kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja kaznenih djela zbog kaznenih djela zlouporabe izbornog prava iz članka 118. Kaznenog zakona i izborne prijevare iz čl. 121. KZ-a, a koja bi bila počinjena 2. siječnja 2005., tijekom "I. izbornog kruga Predsjedničkih izbora". Jedna kaznena prijava se odnosi na biračko mjesto u Čapljini, a druga na biračko mjesto Prozor - Rama.
Postupajući po ovoj prijavi, zatražena je sva raspoloživa izborna dokumentacija te provođenje izvida i provjera od nadležnih policijskih postaja, kao i provjera i pribavljanje dokumentacije putem međunarodne pravne pomoći. Nakon zaprimanja svih informacija do kojih se moglo doći, nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje da bi osobe (radi se o ukupno 17 osoba) za koje se utvrdilo da bi sudjelovale u provođenju izbora na biračkom mjestu u Čapljini počinile kaznena djela navedena u kaznenoj prijavi, a što bi omogućavalo pokretanje kaznenog postupka. Stoga je ova kaznena prijava odbačena.
U odnosu na biračko mjesto Prozor – Rama, unatoč brojnim poduzetim mjerama u cilju prikupljana odgovarajućih podataka potrebnih radi donošenja državnoodvjetničke odluke, isti još nisu prikupljeni pa stoga u tom dijelu nije donesena odluka.