Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju
Podnijet optužni prijedlog protiv direktora Dalmatinke nove d.d. Sinj i pravne osobe Dalmatinka nova d.d. Sinj zbog povreda prava na rad i drugih prava iz rada

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju podnijelo je Općinskom sudu u Sinju optužni prijedlog protiv G. L., direktora Dalmatinke nove d.d. Sinj, i pravne osobe Dalmatinka nova d.d. Sinj zbog kaznenog djela povreda prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. Kaznenog zakona. (26. 10. 2007.)
Nakon provedene predkaznene obrade i prikupljenih podataka po kaznenoj prijavi Državnog inspektorata, Odsjeka za nadzor u području radnih odnosa - Područne jedinice Split, podnijet je optužni prijedlog kojim se okrivljeniku stavlja na teret da od 1. siječnja 2005. pa do 14. rujna 2007., kao član uprave i odgovorna osoba u trgovačkom društvu Dalmatinka nova d.d. Sinj; protivno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju; nije uplatio doprinose u ukupnom iznosu 7.336.469,92 kune te, protivno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu te sklopljenih ugovora s radnicima, nije isplaćivao plaće za travanj, svibanj i lipanj 2007.godine, niti im je dao obračun plaće.
Ujedno, tereti ga se da nije postupio po pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog suda u Sinju odnosno Županijskog suda u Splitu i nije vratio radnicu Ivu Radonja na radno mjesto u Dalmatinku novu d.d. Sinj te joj nije isplatio plaće za razdoblje od 1. listopada 2006. do 1. srpnja 2007.; a plaće za navedeno razdoblje sukladno pravomoćnim i ovršnim presudama nije isplatio ni prema još šest radnica.
Sukladno Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za navedena kaznena djela optužena je i pravna osoba Dalmatinka nova d.d. Sinj.
Državno odvjetništvo predložilo je da sud okrivljeniku G. L. izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a temeljem čl. 67. Kaznenog zakona primjeni mjeru upozorenja - uvjetnu osudu na način da se nad okrivljenikom neće izvršiti izrečena kazna zatvora ako okrivljenik u roku tri godine ne počini novo kazneno djelo, a temeljem čl. 68. KZ-a pod daljnjim uvjetom da ga se obveže da postupi sukladno pravomoćnim i ovršnim presudama Županijskog suda u Splitu te u roku od 30 dana Ivu Radonja vrati na posao i u roku od 3 mjeseca uplati sve zaostale plaće prema svim radnicama kao i uskraćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; a okrivljenoj pravnoj osobi, trgovačkom društvu Dalmatinka nova d.d. Sinj izrekne novčanu kaznu.