Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijen tužbeni zahtjev "Šezdesetšeste p" – Zadruge za izgradnju prometnica

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja "Šezdesetšeste p" – Zadruge za izgradnju prometnica iz Zagreba kojom od Republike Hrvatske zahtijeva isplatu 1.200.000,00 kuna na ime radova na izgradnji dionice "Zaobilaznice Bjelovar". (4. 12. 2007.)
Podsjetimo, "Šezdesetšesta p" – Zadruga za izgradnju prometnica u tužbi je navela da je osnovana na skupštini početkom lipnja 2005. (neupisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu) i tvrdila kako je 7. listopada 2005. sa 66. pukovnijom iz Zagreba sklopila ugovor kojim je preuzela njenu tražbinu prema Republici Hrvatskoj. Tražbina se, među ostalim, odnosi i na radove na izgradnji Zaobilaznice Bjelovar u iznosu od 1.200.000,00 kuna, jer je 1996. godine ustupatelj, odnosno 66. pukovnija, počela raditi na području Republike Hrvatske kao kooperant Ministarstva obrane.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu istaklo je prigovor nedostatka aktivne legitimacije. Naime, budući da samo fizičke i pravne osobe mogu stjecati prava i obveze u pravnom prometu, tako ustupatelj, 66. pukovnija, nema pravnu osobnost, a shodno tome ni poslovnu sposobnost, zbog čega je ugovor o ustupu tražbine bez pravnog učinka.
Općinski građanski sud u Zagrebu prihvatio je prigovor Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.
Spomenuti parnični postupak jedan je od četrnaest postupaka koje tužitelj vodi protiv Republike Hrvatske, a radi ukupnog iznosa od 545.458.758,80 kune i pripadajuće kamate na taj iznos.