Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu
Priopćenje vezano za stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Pamučna industrija Duga Resa d.d." Duga Resa

Na Skupštini vjerovnika u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Pamučna industrija Duga Resa d.d." Duga Resa održanoj 9. studenog 2007. donijeta je odluka kojom je dana suglasnost stečajnom upravitelju da pristupi izradi Stečajnog plana ukoliko pribavi pismenu suglasnost razlučnih vjerovnika da se odriču razlučnih prava i prava na odvojeno namirenje. Ukoliko stečajni upravitelj u roku od 30 dana ne pribavi suglasnost razlučnih vjerovnika bit će sazvana nova Skupština vjerovnika. (10. 12. 2007.)
Temeljem odredbe članka 70. stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine 96/03) o odricanju razlučnog prava i prava na odvojeno namirenje kao i o stjecanju udjela države u kapitalu trgovačkog društva odlučuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog nadležnog ministarstva (Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva), uz suglasnost Ministarstva financija. Potraživanje Republike Hrvatske – Ministarstva financija prema stečajnom dužniku iznosi 56.206.333,00 kuna, od čega je 22.809.503,12 kuna utvrđeno kao razlučno pravo sa pravom odvojenog namirenja na nekretninama i pokretninama stečajnog dužnika.
Stečajni upravitelj je 13. studenog 2007. zatražio od Županijskog državnog odvjetništva predmetnu suglasnost.
Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu do danas nije zaprimilo odluku Vlade Republike Hrvatske u svezi ovog stečajnog postupka.