Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odbijen tužbeni zahtjev trgovačkog društva iz Srbije za utvrđenje ništavim zemljišnoknjižnog upisa prava vlasništva u korist Republike Hrvatske

Županijski sud u Puli donio je 1. listopada 2007. presudu kojom je odbio žalbu trgovačkog društva Ugostiteljsko trgovinsko d.d. "Avala", iz Republike Srbije, i potvrdio presudu Općinskog suda u Rovinju, od 30. ožujka 2005., kojom je odbijen tužbeni zahtjev Ugostiteljsko trgovinsko d.d. "Avala", za utvrđenje ništavim zemljišnoknjižnog upisa prava vlasništva u korist Republike Hrvatske na k.č. broj 856, zk.ul. broj 1800, k.o. Rovinj, uz naknadu parničnog troška Republici Hrvatskoj u iznosu od 45.420,00 kuna. (10. 1. 2008.)
Ovom presudom Županijski sud u Puli prihvatio je pravno stajalište Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da se Aneksom G Ugovora o pitanjima sukcesije, sklopljenog u Beču 29. lipnja 2001. između država sljednica bivše SFRJ, samo načelno uređuje pitanje priznanja prava vlasništva između država sljednica, te se taj Ugovor ne može neposredno primijeniti, nego se pitanje povrata imovine mora riješiti sklapanjem bilateralnog ugovora kojim će se razriješiti sveukupna imovinskopravna pitanja između Republike Hrvatske i Republike Srbije odnosno Republike Crne Gore, uz poštivanje i uvjeta reciprociteta.
Napominjemo kako je identično pravno stajalište već ranije zauzeo Županijski sud u Dubrovniku u svojoj presudi od 22. veljače 2007., a koja je donesena u postupku vođenom po tužbi Jugobanke d.d. Beograd protiv Republike Hrvatske.