Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Podignuta optužnica protiv Z. V. zbog zlouporaba položaja ili ovlasti

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv Z. V. (1951.) zbog dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i st. 1. Kaznenog zakona. (25. 1. 2008.)
Okrivljeniku se optužnicom stavlja na teret da je 25. srpnja 2002. u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva iz Donjeg Lapca; koristeći ovlasti da zastupa trgovačko društvo i s ciljem da pribavi protupravnu imovinsku korist sebi i J. Č.; sklopio ugovor o jamstvu s vjerovnicima – trgovačko društvo iz Varaždina i trgovačko društvo iz Trakošćana, te dužnicima J. Č. i sa samim sobom kao fizičkom osobom. Tim ugovorom društvo iz Donjeg Lapca pristupa kao jamac platac za njegov dug kao fizičke osobe i za dug J. Č. Spomenuti dugovi su nastali temeljem ugovora o prodaji i prijenosu dionica sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine, zasnivanjem založnog prava na dionicama, a tim su ugovorima okrivljenik i J. Č. kupili od društava vjerovnika dionice društva iz Donjeg Lapca, s unaprijed stvorenim planom da niti on, niti J. Č. ne plate dug za kupnju dionica, već da to umjesto njih učini jamac platac (društvo iz donjeg Lapca). Radi podmirenja njegovih dugova i dugova J. Č., trgovačko društvo iz Donjeg Lapca uplatilo je na račun trgovačkih društava vjerovnika iznos od ukupno 3.530.291,51 kuna, za koji je pribavio protupravnu imovinsku korist za sebe i J. Č., a na štetu trgovačkog društva iz Donjeg Lapca.
Okrivljenika se tereti i da je od 4. lipnja 2002. do 6. srpnja 2005. koristeći ovlasti direktora društva iz donjeg Lapca, a s ciljem pribavljanja si protupravne imovinske koristi, u banci i na blagajni trgovačkog društva podizao gotovinske novčane iznose na ime putnih troškova, plaćanja nabave gotovinom i troškova inozemnih dnevnica. Novac je zadržavao za sebe, iako nije obavljao nikakav put, niti plaćao nabavu, niti su mu pripadale inozemne dnevnice, čime je ošteti trgovačko društvo za od ukupno 600.537,46 kuna.