Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj
Podignuta optužnica protiv tri osobe zbog zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju i poticanja na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv hrvatskih državljana, i to protiv A. A. (1950.) zbog počinjenja četiri kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona i protiv A. Š. (1942.) zbog jedne zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju te protiv H. U. (1945.) zbog počinjenja dva kaznena djela poticanja na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. i čl. 37. st. 1. KZ-a. (14. 3. 2008).
Optužnicom se tereti da A. A. kao odgovorna osoba poduzeća O. nije prema većem broju hotelskih poduzeća s područja Makarske Rivijere; a s kojima je tijekom 1991. sklopio ugovore o kreditu te u cilju pribavljanja im nepripadne koristi; poduzimao nikakve pravne radnje radi povrata sredstava iako je znao da zastara potraživanja nastupa u roku od tri godine od dospijeća obveza. Svojim postupanjem od 9. srpnja 1991. do 1. prosinca 1997. i nastupom zastare korisnicima kredita je pribavio nepripadnu korist u iznosu od 4.740.059,76 DEM odnosno od oko 16.000.000,00 kuna.
Tereti ga se da je sa A. Š., financijskim direktorom poduzeća M.,; a kako bi tom poduzeću ishodili nepripadna sredstva; 31. prosinca 1991. u Makarskoj protivno zakonskim propisima zaključili ugovor o kreditu zamijenivši tako ranije zaključene ugovore i u njemu neistinito prikazali iznos dugovanja poduzeća M. prema poduzeću O. Znajući točnu protuvrijednost ranije dobivenih kreditnih sredstava, a umanjujući stvarni dug prema poduzeću O., to su poduzeće oštetili za oko 923.332,50 kuna.
Okrivljeni A. A. je na traženje H. U., odgovorne osobe u poduzeću HM., propustio tijekom 1999. godine u zemljišnim knjigama Makarske upisati pravo vlasništva poduzeća O. na zgradi i zemlji na kojima je poduzeće HM. formalno bilo u dijelu vlasnikom iako su u stvarnosti te čestice bile u isključivom vlasništvu poduzeća O. Time je omogućio okrivljeniku H. U. prodaju navedenih nekretnina u dijelu u kojem je poduzeće HM. upisano u zemljišne knjige za 250.000,00 DEM-a a koji su kupci isplatili izravno na žiro-račun tog poduzeća. Istog je dana A. A. zaključio ugovor o prodaji preostalog dijela za 125.000,00 DEM-a koji je, temeljem Ugovora o cesiji zaključenog sa poduzećem HM., doznačen također na njihov žiro-račun.
Tereti ih se da su 30. travnja 1999., u cilju stvaranja osnova za neistinito ustupanje navedenih sredstva, sklopili fiktivni Ugovor o zajmu sa poduzećem HM. kojim poduzeću O. daje zajam od 125.000,00 DEM s rokom vraćanja od godine dana, čime su oštetili poduzeće O. za oko 1.400.000,00 kuna, odnosno pribavili korist poduzeću HM. U nakani da za poduzeće HM. ishodi novčana sredstva koja mu ne pripadaju, A. A. je na traženje H. U., a nakon što je poduzeće HM. 31. prosinca 1998. u Makarskoj ispostavilo poduzeću O. d.o.o. račun od 2.676.947,00 kuna na ime navodnih troškova, naložio financijskoj službi da se taj iznos podmiri putem prebijanja, u istom iznosu, postojećih dugovanja poduzeća O. prema poduzeću HM. Okrivljenici su znali da poduzeće HM. nije financiralo ni podmirivalo troškove izrade projektne dokumentacije za poduzeće O. te da ono nema nikakvih dugovanja i takvim su fiktivnim računom oštetili poduzeće O. d.o.o. za iznos od 2.676.947,00 kuna.
Dodajemo kako je poduzeće O d.d. (1995. preoblikovano u d.o.o.) bilo osnovano za izgradnju hotela i nautičke marine u Makarskoj te da je temeljem tadašnjih zakona i odluka izvršnog vijeća Sabora Republike Hrvatske devet hrvatskih tvrtki za financiranje tog projekta uplatilo 48.899.452,10 dinara.