Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Županijski sud u Zagrebu prihvatio žalbu i ukinuo prvostupanjsku presudu u kaznenom predmetu protiv Ivana Prgometa zbog počinjenja kaznenog djela sklapanje štetnog ugovora

U kaznenom predmetu protiv Ivana Prgometa zbog počinjenja kaznenog djela sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 1. Kaznenog zakona, Općinski kazneni sud u Zagrebu je 18. prosinca 2007. donio presudu kojom je okrivljenika oslobodilo optužbe da bi počinio navedeno kazneno djelo. Na tu je presudu Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, podnijelo žalbu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a Županijski je sud u Zagrebu Rješenjem od 15. travnja 2008. prihvatio žalbu državnog odvjetnika, odnosno ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio sudu na ponovno suđenje. (13. 6. 2008.)
Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu tereti Ivana Prgometa da je zaključio štetan ugovor kada je 13. studenog 1998., kao direktor trgovačkog društva Autocesta Rijeka Zagreb d.d., u kojem društvu je jedini dioničar Republika Hrvatska, zaključio s Poslovnom udrugom "Spie Batinoglles/Mediteran Union tuneli" ugovor o izgradnji tunela Veliki Gložac, Javorova Kosa, Bajt i Pod Vugleš, iako je znao da Poslovna udruga "Spie Batinoglles/Mediteran Union tuneli" na raspisanom natječaju za izbor izvođača radova, nije dala najpovoljniju ponudu, na koji način je okrivljenik prouzročio štetu društvu Autocesta Rijeka Zagreb d.d., kao naručitelju radova, i to u iznosu od 16.202.901,90 kuna.
Potom; znajući da ponuda Poslovne udruge "Spie Batinoglles/Mediteran Union tuneli" odstupa od projekta iz ponudbene dokumentacije naručitelja radova te da u odnosu na to odstupanje Poslovna udruga nije poduzela dodatne potrebne geotehničke istražne radove tla; nije ugovorio da troškove nepredviđenih radova koji proizađu zbog odstupanja od projekta i nepoduzimanja dodatnih istražnih radova tla snosi Poslovna udruga, uslijed čega je za društvo Autocesta Rijeka Zagreb d.d. nastupila daljnja šteta u iznosu od 164.532.862,88 kuna.