Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2007. godinu

Sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je dužno, za prethodnu godinu, podnijeti Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava.

Godišnje izvješće koje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske sadrži podatke o radu državnih odvjetništava na području kaznenog, građanskog i upravnog prava, pravnu problematiku pojedinih područja, pregled organizacije i stanja kadra te prijedloge za unapređenje rada.

Cjelokupno izvješće podijeljeno je u nekoliko cjelina te ga objavljujemo u priloženom dokumentu, a radi lakšeg pregleda izdvajamo cjeline:
 1. Uvod
 2. Rad državnog odvjetništva
  2.1. Rad na kaznenim predmetima
  2.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima
  2.3. Rad na zaštiti zakonitosti u građanskim i upravnim predmetima
  2.4. Ostali poslovi državnog odvjetništva
  2.5. Rad državnog odvjetništva u svezi reforme pravosuđa i u suzbijanju korupcije
  2.6. Organizacija, kadrovi i materijalni uvjeti rada
 3. Završne konstatacije i prijedlozi
 4. Zaključci
 5. Prilozi – Tabelarni pregledi i grafikoni