Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Uložena žalba protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu kojim se zatvoreniku Ivanu Matekoviću odobrava prekid izdržavanja kazne

Sudac izvršenja Županijskog suda u Varaždinu donio je 16.  srpnja 2008. rješenje kojim je prihvatio molbu zatvorenika Ivana Matekovića za prekid izdržavanja kazne zatvora radi skrbi o djeci za vrijeme dok mu se supruga nalazi u bolnici radi operativnog zahvata, te je odredio prekid izdržavanja kazne u trajanju od 60 dana. (18. 7. 2008.)
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu na navedeno je rješenje uložilo žalbu, smatrajući da u konkretnom predmetu nema uvjeta za prekid izdržavanja kazne zatvora s obzirom da iz pobijanog rješenja proizlazi da je operacija supruge zatvorenika bila zakazana za 26. lipnja 2008., dakle prije više od dvadeset dana, a što znači da je otpao razlog za prekid. Napominjemo, riječ je o zatvoreniku koji je osuđen zbog teških kaznenih djela i koji je dulje vrijeme bio u bijegu u inozemstvu.