Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Odgovor na iznijete netočne podatke

Tijekom sjednice Hrvatskog sabora 27. studenog 2008. zastupnik Goran Beus Richembergh (HNS) je u replici izjavio nekoliko netočnih informacija te, zbog potpune i točne informacije javnosti, objavljujemo ovo priopćenje naglašavajući pritom kako je Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici o svim predmetima obavještavalo Grad Veliku Goricu i dobivalo upute za postupanje te da Grad nije podnosio ni usmene ni pisane primjedbe bilo općinskom bilo županijskom državnom odvjetniku u Velikoj Gorici. (15. 12. 2008.)
Zastupnik Beus Richembergh je izjavio kako je "Grad Velika Gorica, odnosno Gradsko poglavarstvo imalo ugovor sa Državnim odvjetništvom u Velikoj Gorici, koje vodi gospođa Dujmović godinama, da zastupa Grad Veliku Goricu kao jedinicu lokalne samouprave u svim pravnim postupcima, i zamislite, u tri godine Državno odvjetništvo u Gorici nije dobilo ni jedan jedini postupak sudski koji je uopće vođen u ime grada, a kad smo to promijenili, kad smo angažirali vlastitu pravnicu, od tada do danas, u više od dvadeset pravnih postupaka nismo izgubili ni jednoga a u jednome smo se nagodili."
Građansko-upravni odjel Općinskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici zastupao je Grad Veliku Goricu od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2005. i to kao tužitelja u 85 parničnih predmeta od kojih je do 31. prosinca 2005. njih 39 bilo pravomoćno okončano (46 posto), a kao tuženika u 77 parničnih predmeta od kojih je do navedenog dana njih 25 bilo pravomoćno okončano (32,4 posto).
Od 39 pravomoćno okončanih parničnih postupaka Grada kao tužitelja, u njih 30 Grad je dobio spor (84,6 posto), dok je u njih šest spor izgubljen, a u tri je predmeta djelomično dobiven, pa je 92,3 posto dobivenih i djelomično dobivenih sporova pokazatelj uspješnosti u zastupanju.
Od 25 pravomoćno okončanih parničnih predmeta u kojima je Grad bio tuženik, dobiveno je njih sedam (28 posto), a izgubljeno 18 (72 posto). Po uputi Grada Velike Gorice na te presude nisu ulagane žalbe jer je ratio ovih postupaka bio upravo u sređivanju zemljišno-knjižnog stanja.
Ujedno, u navedenom je razdoblju Grad Velika Gorica bio zastupan u 47 ovršnih predmeta u kojima su je Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici provelo potrebne radnje.
Budući da je zastupnik Beus Richembergh postavio pitanje vezano za "kaznenu prijavu podnesenu još 2005. godine Državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici za djelo nesavjesnog poslovanja pri rekonstrukciji Pučkog otvorenog učilišta", odgovaramo kako je Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici razmotrilo, od Gradskog poglavarstva dostavljeno, Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji poslovanja za 2004. godinu kao i Prigovor na nalaz revizije. Državno je odvjetništvo zatražilo očitovanje Glavnog nadzornog inžinjera i iz njegove Promemorije je proizlazilo da su svi radovi, koji su plaćeni, ujedno i obavljeni zbog čega nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.