Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Dioničar i član Nadzornog odbora Alpe Jadran Banke d.d. po nepravomoćnoj presudi dužan je u stečajnu masu te banke vratiti 17.470.505,92 kuna

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ishodilo je nepravomoćnu presudu pri Trgovačkom sudu u Splitu a iniciralo je i podnošenje tužbe u postupku u kojem je donesena i druga presuda u parničnim postupcima protiv bivših članova Uprave i imatelja dionica Alpe Jadran Banke d.d. Kako se protiv članova Uprave i imatelja dionica Alpe Jadran Banke d.d. vode i kazneni postupci tako su za tijek i ishod tih postupaka od značaja i presude u parničnim postupcima kojima je naložen povrat novčanih iznosa te činjenice da su rezultat rada samih oštećenih, uključujući i Republiku Hrvatsku zastupanu po Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu. (22. 1. 2009.)

Naime, u parničnom postupku radi pobijanja pravnih radnji tužitelja Republike Hrvatske kao stečajnog vjerovnika Alpe Jadran banke d.d. (AJB) protiv tuženika P. P. i Alpe Jadran banke d.d. Trgovački sud u Splitu donio je 2007. godine presudu (a iste je godine i zaprimljena u ŽDO-u Split) kojom se utvrđuje da je ugovor o zamjeni dionica zaključen između Alpe Jadran Banke d.d. (sada u stečaju) i bivšeg dioničara te Banke i člana Nadzornog odbora P. P. bez učinka prema stečajnoj masi te banke.
Prema nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu, P. P. je dužan u stečajnu masu Alpe Jadran banke d.d. vratiti iznos od 17.470.505,92 kuna.
S obzirom na visinu potraživanja vjerovnika u stečajnom postupku; a među kojima su Republika Hrvatska sa tražbinom višom od 21 milijuna kuna i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka s tražbinom višom od oko 28 milijuna kuna na ime isplaćene osigurane štednje; eventualna naplata po ovoj presudi bi, u odnosu na ukupnu stečajnu masu, znatno pridonijela namiri potraživanja vjerovnika u stečajnom postupku.
Odluka je značajna i zbog kaznenih postupaka koji se vode protiv bivšeg člana Uprave te banke i većinskog dioničara P. P. a posebice zbog postupka kojim je obuhvaćeno postupanje u vezi spomenute zamjene dionica kojom AJB stječe svoje vlastite dionice a P. P. dionice Convest banke d.d. Optužnica u tom postupku podignuta je u srpnju 2007. godine pred Županijskim sudom u Splitu i njom mu se stavlja na teret počinjenje kaznenih djela iz gospodarskog kriminaliteta, a napominjemo kako je zbog niza kaznenih djela optužen i L. J., inače posljednji predsjednik Uprave te banke i likvidator njenog poslovanja.

Uz ovu informaciju, podsjećamo kako je u parničnom postupku protiv L. J., a kojeg je iniciralo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu te pokrenula sama oštećena Alpe Jadran Banka d.d., Trgovački sud u Splitu već donio u veljači 2005. presudu (postala pravomoćna u 2008. godini) kojom je L. J. naloženo vraćanje iznosa od 19.154.500,00 kuna. Navedeni je iznos, naime, bez osnove isplaćen iz sredstava AJB na tekući račun L. J. te su uzimanje tih sredstava kao i daljnje transakcije kojim je upravljao L. J. također predmet kaznenog djela u postupku pred Županijskim sudom u Splitu.