Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Zaključena izvansudska nagodba za protupravnu eksploataciju mineralnih sirovina

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, zastupajući Republiku Hrvatsku, sklopilo s trgovačkim društvom GIP PIONIR d.o.o., izvansudsku nagodbu kojom se navedeno trgovačko društvo obvezalo podmiriti Republici Hrvatskoj dugovanje u iznosu od 3.325.264,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom na ime tržišne naknade za protupravnu eksploataciju 89.972,00 metra kubičnih građevinskog šljunka i pijeska bez ishođenja rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova. (4. 5. 2009.)
Navedena izvansudska nagodba zaključena je temeljem odredbe članka 186. a Zakona o parničnom postupku koji je od stupanja na snagu, 1. listopada 2008., uveo obvezu Državnom odvjetništvu da, prije podnošenja tužbe u ime Republike Hrvatske, podnese zahtjev za mirno rješenje spora osobi koju namjerava tužiti.
Osim navedene izvansudske nagodbe, a nakon stupanja na snagu spomenutog članka Zakona o parničnom postupku, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, zastupajući Republiku Hrvatsku u predmetima protupravne eksploatacije mineralnih sirovina, zaključilo još nekoliko izvansudskih nagodbi s trgovačkim društvima, i to: GRADKO d.o.o. (dugovanje u iznosu od 360.000,00 kn), MUNIS d.o.o. (dugovanje u iznosu od 360.000,00 kn), BRAMGRAD d.o.o. (dugovanje u iznosu od 183.000,00 kn) i BETON-LUČKO d.o.o. (dugovanje u iznosu od 295.905,00 kn).