Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Po dovršetku operativne akcije Dijagnoza I i Dijagnoza II podneseni istražni zahtjevi

USKOK je istražnom sucu Županijskog suda u Splitu podnio istražni zahtjev protiv devetero hrvatskih državljana (1965., 1957., 1964., 1973., 1955., 1974., 1947., 1964. i 1964.) zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja isprava.
Istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku podnesen je istražni zahtjev protiv petero hrvatskih državljana (1968., 1954., 1961., 1972. i 1967.) zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti. (13. 2. 2008.)

Istražnim zahtjevom podnesenim Županijskom sudu u Splitu postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenica od siječnja 2006. do 11. veljače 2008. na području Splita i Zagreba povezala ostale osumnjičenike u zajedničko djelovanje s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi od većeg broja raznih korisnika, kojima su također omogućili stjecanje statusa HRVI i drugih prava koja proizlaze iz tog statusa na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a čime su im pribavili znatnu materijalnu dobit na štetu državnog proračuna.
Osumnjičenici, među kojima su petorica liječnici, a od kojih je jedan u mirovini, dogovorno su postupali prema unaprijed utvrđenoj cijeni svake pojedine usluge. Prvoosumnjičena je kao umirovljena medicinska sestra osobno i uz posredovanje svog supruga drugoosumnjičenika, i trećeosumnjičenika inače vozača u HZMO-u u Splitu, zahtijevala iznose koji su se zavisno o pojedinoj usluzi kretali od 1.200 do 6.500 eura od kojih je dio zadržavala za sebe a dio podijelila ostalima. Prema unaprijed podijeljenim ulogama osumnjičenici su izrađivanjem nalaza sa dijagnozama potrebnim za pozitivne ocjene vještaka mjerodavnih povjerenstava, krivotvorenjem nalaza i na različite druge načine, većem broju osoba omogućili stjecanje statusa HRVI. Na temelju tog statusa omogućili su im i prava na osobne invalidnine, opskrbnine, naknade troškova prijevoza, stjecanje dionica bez naplate i udjela u trgovačkim društvima, ostvarivanje prava na invalidske mirovine, povećanje utvrđenih iznosa tih mirovina čijom bi isplatom za državni proračun nastupila šteta velikih razmjera.

Istražnim zahtjevom podnesenim Županijskom sudu u Osijeku osnovano se sumnja da su se prvoosumnjičenica i drugoosumnjičenik od sredine 2007. godine do 11. veljače 2008. povezali u zajedničko djelovanje sa ostalim osumnjičenicima s ciljem da za određene novčane iznose omoguće većem broju unaprijed neodređenih osoba stjecanje velike nepripadne imovinske koristi na teret državnog proračuna. Naime, oni su pronalazili osobe koje su podnijele ili koje tek namjeravaju podnijeti zahtjeve za utvrđivanjem statusa HRVI i postotka oštećenja organizma kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te zahtjeve radi povećanja već utvrđene invalidnosti. Za iznose od 5.000 do 8.000 eura su dogovarali obavljanje različitih specijalističkih pregleda a potom i upućivanje na liječničko povjerenstvo radi utvrđivanja i povećanja postotka invalidnosti. U ostvarenju toga dogovora, prvoosumnjičenica i drugoosumnjičenik su, sami ili posredstvom četvrtoosumnjičenog, pronalazili zainteresirane osobe, dogovarali medicinske pretrage, određivali visinu novčanih iznosa kojeg su dužni platiti te preuzimali novac od kojeg su dio zadržavali za sebe a dio predavali ostalim osumnjičenicima. Osnovano se sumnja da je trećeoosumnjičenik, kao liječnik specijalist internist-gastroenterolog u KB Osijek, po dogovoru s prvoosumnjičenicom obavljao preglede tih osoba i zajedno s njom pregledavao medicinsku i drugu dokumentaciju te davao suglasnost da se ti predmeti rasporede njemu u rad kao članu prvostupanjskog liječničkog povjerenstva. On je u tom svojstvu i odobravao unaprijed dogovoreni postotak invalidnosti. Petoosumnjičena je kao službenica u Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije, po dogovoru sa prvoosumnjičenicom i trećeosumnjičenikom, raspoređivala ove predmete u rad trećeosumnjičenom neovisno o redoslijedu njihovog zaprimanja.
Osnovano se sumnja da su na opisani način većem broju osoba omogućili pribavljanje velike nepripadne imovinske koristi na štetu Proračuna RH i to stjecanjem statusa HRVI s određenim postotkom oštećenja organizma i pravom na osobnu invalidninu, stjecanjem i povećanjem vojnih invalidskih mirovina, dionica bez naplate i drugih prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Tako su sedmorici korisnika omogućili stjecanje prava, i to svakome u iznosu od najmanje 30.000 kuna.

Istražni suci Županijskog suda u Splitu i Županijskog suda u Osijeku donijeli su rješenja o provođenju istrage te rješenja o određivanju pritvora protiv svih osumnjičenika.