Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću
Odgovor na tekst "Zbog zastare nema krivca za propast tvrtke "Visočica""

Nakon što je u Novom listu od 28. srpnja 2009. objavljen tekst pod naslovom "Zbog zastare nema krivca za propast tvrtke Visočica", a iz objavljenih bi se informacija iščitalo kako je ovo odvjetništvo krivac za nastupanje zastare, odgovaramo kako su takve tvrdnje neosnovane budući da je po zaprimanju prijave odvjetništvo zatražilo prikupljanje dodatnih obavijesti, odnosno po podnijetoj prijavi su poduzimane potrebne radnje. (13. 8. 2009.)
Ovo je državno odvjetništvo 30. srpnja 2001. zaprimilo kaznenu prijavu PU Ličko-senjske, protiv dvanaest osoba zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, a vezano za poslovanje tvrtke "Visočica". U odnosu na osam osoba prijava je odbačena, i to prema sedam osoba jer rezultati provedenih izvida ne upućuju da bi prijavljene osobe u svojim radnjama ostvarile obilježja kaznenih djela za koja su prijavljene, dok je u odnosu na jednu osobu prijava odbačena jer je nedugo nakon zaprimanja prijave nastupila zastara.
Protiv dvije je osobe kod nadležnoga suda u Gospiću 22. svibnja 2002. podignut optužni prijedlog zbog kaznenoga djela iz čl. 626. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, koji je odlukom toga suda od 29. srpnja 2005. obustavljen zbog nastupanja zastare.
Uz spomenuti postupak, dodajmo da je protiv dvije osobe zatraženo i provođenje istrage kod Županijskog suda u Gospiću te je, nakon provedene istrage, postupak obustavljen budući da su rezultati istrage, vezano za sklapanje ugovora, pokazali da se radilo o poslovnom odnosu u kojem nije proizašla šteta (predmetnim ugovorom ugovorene su strane namirile svoja međusobna potraživanja koja su i zatvorena), odnosno kod prijavljenih osoba su izostala zakonska obilježja kaznenoga djela za koje su prijavljeni.