Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi
Odbačena kaznena prijava protiv bivšeg voditelja Uprave šuma Podružnice Požega te osnivača i odgovorne osobe tvrtke Tofrado d.o.o. Pleternica

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi donijelo je krajem srpnja 2009. godine rješenje kojim odbacuje kaznenu prijavu protiv bivšeg voditelja Uprave šuma Podružnica Požega M. A., osnivača tvrtke Tofrado d.o.o. Pleternica F. L., odgovorne osobe u toj tvrtci D. L., te TD Hrvatske šume d.o.o. Zagreb (Uprave šuma-Podružnice Požega) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 1. Kaznenog zakona, a u odnosu na F. L. i D. L. zbog poticanja na sklapanje štetnog ugovora. (10. 9. 2009.)
Naime, u prijavi se navodi kako je raniji voditelj Uprave šuma, Podružnica Požega u travnju 2008. te veljači 2009. godine zaključio više ugovora i donio više odluke o ustupanju radova, kupoprodaji trupaca, sniženju cijene prijevoza svih drvnih asortimana za 15 posto, odgodi plaćanja dospjelih obveza Tofrada d.o.o. i plaćanja duga na više rata (deset anuiteta), a sve unatoč višemilijunskog dugovanja Tofrada d.o.o. Hrvatskim šumama (Uprava šuma-Podružnica Požega) čime ih je oštetio a tvrtci omogućio da proda robu i da ju ne plati te time oplodi kapital na štetu Hrvatskih šuma d.o.o.
Međutim, na osnovu rezultata kriminalističke obrade, relevantne dokumentacije i očitovanja Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, nedvojbeno je utvrđeno da je M. A. kao voditelj Uprave šuma, Podružnice Požega bio ovlašten za zaključivanje spornih ugovora te donošenje istaknutih odluka; da je za ugovor o ustupanju radova proveden postupak javne nabave; da su odluke o sniženju cijena prijevoza donijete u skladu s odlukama Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb i internih cjenika, a da je odluku o odgodi plaćanja donijela Direkcija u Zagrebu, kao što je sastavljen s njihovom odlukom i ugovor o kupoprodaji trupaca.
Temeljem svega navedenog, nije se moglo s razložnom vjerojatnošću zaključiti da je prijavljenik postupao protivno ovlaštenju, odnosno s namjerom prouzročenja štete Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb niti da bi ga na to s namjerom potaknuli F. L. i D. L. iz čega proizlazi da u konkretnom slučaju ne postoji osnovana sumnja da bi prijavljenici počinili kaznena djela za koja ih se sumnjiči.