Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske

Gajeva 30a, 10000 Zagreb
Centrala: 4591 888

pisarnica@dorh.hr

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava Republike Hrvatske i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske te poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti pred međunarodnim i stranim sudovima i drugim tijelima.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske daje na zahtjev državnih tijela mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva.

 
 

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom.
Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Državnog odvjetništva Republike Hrvatske uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama. (6. svibanj 2021.) više

Izvadak iz kućnog reda za građane

 
 
Državno odvjetništvo objavljuje Izvadak iz Kućnog reda koji se odnosi na građane (stranke). (4. rujan 2020.) više

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji i rasporedu rada i radnog vremena

 
 
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji i rasporedu rada i radnog vremena Državnog odvjetništva Republike Hrvatske od 24. ožujka 2020., u primjeni od 1. lipnja 2020. više

Odluka o organizaciji i rasporedu rada i radnog vremena

 
 

Odluka o organizaciji i rasporedu rada i radnog vremena Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 i uvjetima prirodne katastrofe nakon potresa u Zagrebu. 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će od ponedjeljka, 4. svibnja 2020. raditi radnim danom od 8,00 do 16,00 sati. (30. travanj 2020.)

više