Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske

Gajeva 30a, 10000 Zagreb
Centrala: 4591 888

pisarnica@dorh.hr

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava Republike Hrvatske i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske te poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti pred međunarodnim i stranim sudovima i drugim tijelima.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske daje na zahtjev državnih tijela mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva.

 
 

Odluka o organizaciji i rasporedu rada i radnog vremena

 
 
Odluka o organizaciji i rasporedu rada i radnog vremena Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 i uvjetima prirodne katastrofe nakon potresa u Zagrebu.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske radit će radnim danom od 9,00 do 13,00 sati počevši od 25. ožujka 2020. do uspostave uvjeta za siguran rad. (26. ožujak 2020.) više