Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Priopćenja i obavijesti za javnost

Prema članku 60. Zakona o državnom odvjetništvu priopćenja za javnost o radu državnog odvjetništva daje državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili osoba određena godišnjim rasporedom poslova (glasnogovornik državnog odvjetništva) sukladno zakonu i Poslovniku državnog odvjetništva.

Kada za to postoji poseban interes javnosti, priopćenje po ovlasti čelnika državnog odvjetništva može dati i zamjenik državnog odvjetnika koji provodi pojedinu radnju.

Državni odvjetnik može, kada to nalaže interes javnosti, o tijeku izvida izvijestiti javnost. U takvom slučaju javnost će se obavijestiti samo o radnjama koje su poduzete ili se poduzimaju, bez navođenja imena sudionika u postupku i sadržaja tih radnji.

Priopćenja za javnost iz djelokruga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske priprema i izdaje Ured Glavnog državnog odvjetnika u kojem se zaprimaju pisani upiti vezano za konkretne predmete iz djelokruga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Priopćenja za javnost iz djelokruga županijskog državnog odvjetništva priprema i izdaje županijski državni odvjetnik ili zamjenik kojeg on za to ovlasti, a priopćenja za javnost iz djelokruga općinskog državnog odvjetništva priprema i izdaje općinski državni odvjetnik ili zamjenik kojeg on za to ovlasti.

Pisani upiti vezano za konkretne predmete iz djelokruga županijskih državnih odvjetništava ili općinskih državnih odvjetništava zaprimaju se, u pravilu, u Prijamnom uredu tog državnog odvjetništva.

Obavijesti vezano za upite iz djelokruga općinskog državnog odvjetništva može dati i županijski državni odvjetnik ili zamjenik kojeg on za to ovlasti.