Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglasi i javni natječaji

Državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika

U članku 96. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15) određeno je kako slobodno mjesto županijskog, odnosno općinskoga državnog odvjetnika objavljuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

U članku 157. istog Zakona o državnom odvjetništvu određeno je kako slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika objavljuje Državnoodvjetničko vijeće na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika prema prethodnoj obavijesti državnog odvjetnika u odvjetništvu u kojem postoji potreba za imenovanje zamjenika, ili neposredno višeg državnog odvjetnika.

Oglasi o slobodnim mjestima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, objavljuju se, u pravilu u Narodnim novinama, a po potrebi i na drugi način, a sadrže pozive kandidatima da u roku, koji ne smije biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje državnog odvjetnika i zamjenika, kao i podatke o svom radu.

Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima državnih odvjetnika, kao i odluku o poništenju objavljenog oglasa, donosi Glavni državni odvjetnik.

Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima zamjenika državnih odvjetnika, kao i odluku o poništenju objavljenog oglasa, donosi Državnoodvjetničko vijeće.

Rokovi za podnošenje prijava na oglas teku od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

..... za državne odvjetnike i zamjenike

..... Eurojust

.... Europski tužitelj

 

Državni službenici i namještenici

U članku 45. Zakona o državnim službenicima propisano je kako se slobodna radna mjesta popunjavaju putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika u skladu s navedenim Zakonom.

Javni natječaj se obvezno objavljuje u Narodnim novinama, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Sukladno članku 52. citiranog Zakona (izmjene objavljene u Narodnim novinama broj 61/17), rješenje o prijmu u državnu službu dostavlja se javnom objavom na web-stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici spomenutog središnjeg tijela.

..... javni natječaji i oglasi

..... obavijesti kandidatima

..... rješenja o prijmu u državnu službu