Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglasi

U članku 96. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15) određeno je kako slobodno mjesto županijskog, odnosno općinskoga državnog odvjetnika objavljuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Oglas o slobodnim mjestima objavljuje se u Narodnim novinama, a po potrebi i na drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku, koji ne smije biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje državnog odvjetnika kao i podatke o svom radu.

Glavni državni odvjetnik će od kandidata tražiti pisanu izjavu da pristaje na sigurnosne provjere u skladu s posebnim propisom. Podaci o rezultatima sigurnosne provjere službena su tajna i mogu se koristiti samo u postupku imenovanja državnih odvjetnika.
Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima kao i odluku o poništenju objavljenog oglasa donosi Glavni državni odvjetnik.

Članak 157. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15) određuje kako slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika objavljuje Državnoodvjetničko vijeće na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika.
Državni odvjetnik u odvjetništvu u kojem postoji potreba za imenovanje zamjenika državnog odvjetnika ili neposredno viši državni odvjetnik izvijestit će o tome Glavnoga državnog odvjetnika.

Oglas o slobodnim mjestima objavljuje se u pravilu u Narodnim novinama, a po potrebi i na drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku, koji ne smije biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje zamjenika državnog odvjetnika kao i podatke o svom radu, te pisanu izjavu da pristaju na sigurnosne provjere koje se provode u skladu s posebnim propisom.
Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima kao i odluku o poništenju objavljenog oglasa donosi Državnoodvjetničko vijeće.


Rokovi za podnošnje prijava na oglas teku od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

... za državne odvjetnike i zamjenike

za druga radna mjesta

Eurojust