Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru i područna općinska državna odvjetništva

 

Grad Bjelovar

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Županijski državni odvjetnik: Darko Žegarac, v.d.


Kontakti

Sjedište:
Šetalište dr. Ivše Lebovića 40, 43 000 Bjelovar
telefon centrale: 043 222 450
telefon upisnika: 043 222 454
fax: 043 241 296

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOBJ.dorh.hr

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 14 sati

Kazneni odjel
Voditelj: Goran Gašpar 
tel: 043 222 450

Građansko-upravni odjel
Voditelj: Živko Slijepčević
tel: 043 244 319

Pisarnica kaznenog i građansko-upravnog odjela:
Voditeljica: Marijana Egredžija
tel: 043 222 450

Obavijest o svom predmetu u kaznenom i građansko-upravnom postupku stranke mogu dobiti od zamjenika zaduženog za spis ili informaciju zatražiti pismenim putem.

Glasnogovornik: Darko Žegarac, v.d. županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Marijana Egredžija
Pristup informacijama 

Povjerenik za etiku: Bojan Obradović


Opći podaci

U Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru ustrojeni su Kazneni i Građansko-upravni odjel te Pisarnica i Odjel financijsko-materijalnog poslovanja. U odvjetništvu je pored županijske državne odvjetnice zaposleno osam zamjenika, od čega šest u kaznenom i dva u građansko-upravnom odjelu te četrnaest službenika i dvoje namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Bjelovaru te postupa pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravnim sudom u Osijeku za područje Virovitičko-podravske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).  

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Općinska državna odvjetništva

 

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Općinska državna odvjetnica: Višnja Janošević-Ferenčić 

Kontakti
Sjedište: Ulica Josipa Jelačića 1, 43 000 Bjelovar
telefon centrale: 043 274 111
telefon kaznenog upisnika: 043 274 201
telefon građansko-upravnog upisnika: 043 215 125 

fax: 043 274 173 

e-mail adresa: tajnistvo@odobj.dorh.hr 

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 14 sati

Kazneni odjel
Voditelj: Krešimir Skrba 
tel: 043 274 204

Građansko-upravni odjel
Voditelj: Slađana Blažeković
Trg hrvatskog sokola 6, 43 000 Bjelovar
tel: 043 215 121 

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Olivera Križan Pavlinić
tel: 043 274 204  

Obavijest o svom predmetu u kaznenom i građansko-upravnom postupku stranke mogu dobiti od zamjenika zaduženog za spis ili informaciju zatražiti pisanim putem.

Glasnogovornica: Ana Piškorec, zamjenica općinske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Ana Piškorec 
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Hrvoje Pereš

Postupa u kaznenim i građansko–upravnim predmetima iz nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru. 


Stalna služba u Daruvaru
Stalna služba u Daruvaru je osnovana Odlukom Ministarstva pravosuđa i započela je s radom 1. rujna 2011. za područje nadležnosti Općinskog suda u Daruvaru (uključuje područje grada Garešnice).

Sjedište:
Radićeva 27, 43 500 Daruvar
telefon: 043 331 201
fax: 043 331 201

e-mail adresa: tajnistvo@odobj.dorh.hr

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
                       
Stalna služba u Daruvaru osnovana je samo za poslove iz nadležnosti građansko–upravnog odjela i to za područje nadležnosti Općinskog suda u Daruvaru i Stalne službe tog suda u Garešnici (uključuje područje gradova Daruvara, Garešnice, Grubišnog Polja, Pakraca i Lipika).


Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici

Općinski državni odvjetnik: Romeo Waller

Kontakti:
Sjedište: 33000 Virovitica, Tomaša Masaryka 1
telefon centrale: 033/721-338
telefon kaznene pisarnice: 033/721-338
telefon građansko-upravne pisarnice: 033/722-692

fax: 033/722-691

e-mail adresa: tajnistvo@odovt.dorh.hr

Radno vrijeme : od 07,00 do 15,00 sati
Uredovno vrijeme sa strankama: od 08,00 do 14,00 sati

Kazneni odjel
Voditelj: Bruno Moslavac
tel: 033/725-309 

Građansko-upravni odjel
Voditelj: Krešimir Libl
tel: 033/725-314

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Sanda Pavlović
tel: 033/725-313

Službenik za informiranje: Saša Kovačević
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sanda Pavlović

Obavijest o svom predmetu u kaznenom i građansko-upravnom postupku stranke mogu dobiti od zamjenika zaduženog za predmet ili informaciju pisanim putem.

Postupa u kaznenim i građansko-upravnim predmetima iz nadležnosti Općinskog suda u Virovitici.