Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru i područna općinska državna odvjetništva

 

Grad Bjelovar

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Županijski državni odvjetnik: Darko Žegarac


Kontakti

Sjedište:
Šetalište dr. Ivše Lebovića 40, 43 000 Bjelovar
telefon centrale: 043 222 450
telefon upisnika: 043 222 454
fax: 043 241 296

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOBJ.dorh.hr


Obavijest:

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni odjel
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu uređujućem rješavatelju na broj telefona: 043/222-450 od 09-12 sati radnim danom
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se isključivo preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdobj.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove iz Zakona o kaznenom postupku ili drugih zakona dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni odjel
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i eventualno kopiranje spisa uz prethodnu najavu uređujućem rješavatelju na broj telefona 043/222-450 od 09-12 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdobj.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 14 sati

Kazneni odjel
Voditelj: Goran Gašpar 
tel: 043 222 450

Građansko-upravni odjel
Voditelj: Živko Slijepčević
tel: 043 244 319

Pisarnica kaznenog i građansko-upravnog odjela:
Voditeljica: Marijana Šurić 
tel: 043 222 450

Obavijest o svom predmetu u kaznenom i građansko-upravnom postupku stranke mogu dobiti od zamjenika zaduženog za spis ili informaciju zatražiti pismenim putem.

Glasnogovornik: Sandra Knok-Čanić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Marijana Šurić 
Pristup informacijama 

Povjerenik za etiku: Bojan Obradović


Opći podaci

U Županijskom državnom odvjetništvu ustrojeni su kazneni i građansko-upravni odjel te pisarnica i odjel financijsko-materijalnog poslovanja. U odvjetništvu je pored županijskog državnog odvjetnika zaposleno šest zamjenika, od čega četiri u kaznenom i dva u građansko-upravnom odjelu, te 15 službenika i dvoje namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Bjelovaru te postupa pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravnim sudom u Osijeku za područje Virovitičko-podravske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništva, Narodne novine broj 67/2018).

U prvom stupnju Županijsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko 12 godina, kaznena djela koja su posebno navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost Županijskog suda.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Općinska državna odvjetništva

 

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Općinska državna odvjetnica: Višnja Janošević-Ferenčić 

Kontakti
Sjedište: Ulica Josipa Jelačića 1, 43 000 Bjelovar
telefon centrale: 043 274 111
telefon kaznenog upisnika: 043 274 201
telefon građansko-upravnog upisnika: 043 215 125 

fax: 043 274 173 

e-mail adresa: tajnistvo@odobj.dorh.hr 

Obavijest:

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni odjel
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu uređujućem rješavatelju na broj telefona: 043/274-204 od 09-12 sati radnim danom
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se isključivo preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odobj.dorh.hr  
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove iz Zakona o kaznenom postupku ili drugih zakona dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni odjel
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i eventualno kopiranje spisa uz prethodnu najavu uređujućem rješavatelju na broj telefona 043/215-125 od 09-12 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odobj.dorh.hr  
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 14 sati

od 7 do 15 sati od 3. lipnja 2019. do 30. kolovoza 2019.
Stranke će se u tom razdoblju primati od 8 do 13 sati

Kazneni odjel
Voditelj: Krešimir Skrba 
tel: 043 274 204

Građansko-upravni odjel
Voditelj: Slađana Blažeković
Trg hrvatskog sokola 6, 43 000 Bjelovar
tel: 043 215 121 

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Olivera Križan Pavlinić
tel: 043 274 204  

Obavijest o svom predmetu u kaznenom i građansko-upravnom postupku stranke mogu dobiti od zamjenika zaduženog za spis ili informaciju zatražiti pisanim putem.

Glasnogovornica: Ana Piškorec, zamjenica općinske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Ana Piškorec 
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Hrvoje Pereš

Postupa u kaznenim i građansko–upravnim predmetima iz nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru. 


Stalna služba u Daruvaru
Stalna služba u Daruvaru je osnovana Odlukom Ministarstva pravosuđa i započela je s radom 1. rujna 2011. za područje nadležnosti Općinskog suda u Daruvaru (uključuje područje grada Garešnice).

Sjedište:
Radićeva 27, 43 500 Daruvar
telefon: 043 331 201
fax: 043 331 201

e-mail adresa: tajnistvo@odobj.dorh.hr

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
                       
Stalna služba u Daruvaru osnovana je samo za poslove iz nadležnosti građansko–upravnog odjela i to za područje nadležnosti Općinskog suda u Daruvaru i Stalne službe tog suda u Garešnici (uključuje područje gradova Daruvara, Garešnice, Grubišnog Polja, Pakraca i Lipika).


Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici

Općinski državni odvjetnik: Romeo Waller

Kontakti:
Sjedište: 33000 Virovitica, Tomaša Masaryka 1
telefon centrale: 033/721-338
telefon kaznene pisarnice: 033/721-338
telefon građansko-upravne pisarnice: 033/722-692

fax: 033/722-691

e-mail adresa: tajnistvo@odovt.dorh.hr

Obavijest:
Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni odjel
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu uređujućem rješavatelju na broj telefona: 033/721-338 od 08-12 sati radnim danom
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se isključivo preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odovt.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove iz Zakona o kaznenom postupku ili drugih zakona dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni odjel
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i eventualno kopiranje spisa uz prethodnu najavu uređujućem rješavatelju na broj telefona 033/725-314 od 08-12 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odovt.dorh.hr  
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Radno vrijeme: od 07,00 do 15,00 sati
Uredovno vrijeme sa strankama: od 08,00 do 14,00 sati

Kazneni odjel
Voditelj: Bruno Moslavac
tel: 033/725-309 

Građansko-upravni odjel
Voditelj: Krešimir Libl
tel: 033/725-314

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Sanda Pavlović
tel: 033/725-313

Službenik za informiranje: Saša Kovačević
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sanda Pavlović

Obavijest o svom predmetu u kaznenom i građansko-upravnom postupku stranke mogu dobiti od zamjenika zaduženog za predmet ili informaciju pisanim putem.

Postupa u kaznenim i građansko-upravnim predmetima iz nadležnosti Općinskog suda u Virovitici.