Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku i područna općinska državna odvjetništva

Grad Dubrovnik

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku

Županijski državni odvjetnik: Damir Jasprica

Kontakti

Sjedište
Dr. Ante Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik

Kazneni odjel
Dr. Ante Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik
telefon: 020 357 622, 020 448 160 
faks: 020 357 570

Građansko upravni odjel
Dropčeva 1, 20 000 Dubrovnik
telefon: 020 321 064
faks: 020 322 020 

e-mail adresa: tajnistvo@ZDODU.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Voditeljica pisarnice: Marija Spremić

Službenik za informiranje: Maris Stjepović Simoni
Pristup informacijama
Maris.StjepovicSimoni@zdodu.dorh.hr
telefon: 020 448 157

Glasnogovornik: Vlatko Cibilić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika


Obavijest:

Stranke i odvjetnici se od 9. studenog  2020. do slijedećih drugačijih preporuka ne primaju u izravni kontakt.

Kazneni odjel:
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj 020/448-160, i to u vremenu od 09,00 do 12,00 sati,
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučeno poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@zdodu.dorh.hr ,
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim propisima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni odjel:
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj 020/321-064, i to u vremenu od 09,00 do 12,00 sati,
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučeno poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@ododu.dorh.hr ,
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku ima Kazneni odjel i Građansko upravni odjel u kojima rade županijski državni odvjetnik, četiri zamjenika županijskog državnog odvjetnika, pet službenika i dva namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Dubrovniku te postupa pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku

Općinski državni odvjetnik: Dominko Hladilo

Kazneni odjel:
Dr. Ante Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik
tel: 020 448 167
fax: 020 357 570

e-mail adresa: tajnistvo@ododu.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Građansko upravni odjel
Dropčeva 1, 20 000 Dubrovnik
telefon: 020 321 064
faks: 020 322 020 

Voditeljica državnoodvjetničke uprave: Marija Mojaš

Obavijest:

Stranke i odvjetnici se od 9. studenog  2020. do slijedećih drugačijih preporuka ne primaju u izravni kontakt.

Kazneni odjel:
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj 020/448-162, i to u vremenu od 09,00 do 12,00 sati,
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučeno poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@ododu.dorh.hr ,
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim propisima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni odjel:
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj 020/321-064, i to u vremenu od 09,00 do 12,00 sati,
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučeno poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@ododu.dorh.hr ,
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku  ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Službenik za informiranje: Ante Vetma 
Pristup informacijama

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Marija Mojaš

Povjerenica za etiku: Marija Mojaš

Povjerljiv savjetnik: Neda Konjevod

Postupa pred Općinskim sudom u Dubrovniku. 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću
Započelo je s radom 1. siječnja 2019.

Općinski državni odvjetnik: Vlado Žderić

Andrije Hebranga 9, 20 350 Metković
Faks: 020 642 662
 
Telefoni:
Kaznena pisarnica: 020 642 648
Građansko-upravna pisarnica: 020 642 622
Faks: 020 642 665

e-mail adresa: tajnistvo@odome.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati 


Stalna služba u Korčuli

Građansko-upravni odjel

Voditeljica: Boni Cebalo
Žitnica 2, 20 260 Korčula 
tel: 020 711 522
fax: 020 711 522
e-mail: tajnistvo@ododu.dorh.hr
 

Odlukom ministra pravosuđa od 23. veljače 2016. osnovana je Stalna služba u Korčuli i započela je s radom 1. ožujka 2016.

Postupa pred Stalnom službom u Korčuli Općinskog suda u Dubrovniku.