Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci i područna općinska državna odvjetništva

Grad Rijeka Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

Županijska državna odvjetnica Ivanka Vidović-Vinketa

Sjedište:

Frana Kurelca bb, 51 000 Rijeka

Tajništvo:
tel: 051 325 888
fax: 051 337 206, 051 325 877

e-mail adresa: tajnistvo@ZDORI.dorh.hr


Obavijest:
Stranke i odvjetnike se od 17. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.
 

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 051/325-879 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 051/325-882 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdori.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 051/325-896 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdori.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Kaznena pisarnica: 051 325 879; 051 325 880
Građansko-upravna pisarnica: 051 325 896

Radno vrijeme, svaki radni dan: od 8,00 do 16,00 sati


Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Darko Karlović

Kazneni odjel
Voditeljica odjela: Barbara Sandalj, zamjenica županijske državne odvjetnice
Voditeljica pisarnice za kaznene predmete: Sonja Tomić Gašparac

Građansko-upravni odjel
Voditelj odjela: Igor Udovičić, zamjenik županijske državne odvjetnice
Voditeljica pisarnice za građansko-upravne predmete: Ana Brdar

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Suzana Pečarić

Glasnogovornica: Tea Radovani, zamjenica županijske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Ivana Došen
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Suzana Pečarić 

Povjerenik za etiku: Sanja Martinčić Blagar


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo ima Kazneni odjel i Građansko-upravni odjel s ukupno dvanaest zamjenika županijskog državnog odvjetnika.

Na području Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci djeluje Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci koje uz Kazneni odjel ima i Građansko-upravni odjel.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Rijeci te postupa pred Trgovačkim sudom u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, kao i pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/2018). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci

Državna odvjetnica: Željka Čop 

Sjedište: Frana Supila 16, 51 000 Rijeka

Tajništvo
tel: 051/ 501-427
fax: 051/ 501-403, 051/ 322-209
e-mail adresa: tajnistvo@odori.dorh.hr


Obavijest:

Od 16. ožujka 2020. do 01. travnja 2020. obavljat će se samo hitni postupci i radnje koje ne trpe odgodu uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.

Stranke i odvjetnike se neće osobno primati u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci.

Stranke i odvjetnike se poziva da se od 16. ožujka 2020. do 01. travnja 2020. sa svojim podnescima i zahtjevima obraćaju isključivo putem e-maila ili telefonom.
Osobni uvid u spis će se dozvoliti samo u hitnim predmetima.

Sve podneske je potrebno slati na e-mail: tajnistvo@odori.dorh.hr .


Kaznena pisarnica
: 051/ 501-448, 051/ 501-418
Građansko-upravna pisarnica: 051/ 501-408

Radno vrijeme, svaki radni dan: od 8,00 do 16,00 sati 
Uredovno vrijeme za stranke, svaki radni dan: od 9,00 do 14,00 sati

Kazneni odjel
Voditeljica odjela: Renata Randić, zamjenica općinske državne odvjetnice
Voditeljica pisarnice za kaznene predmete: Josipa Marohnić                                                        

Građansko-upravni odjel
Voditelj odjela: Gordan Rokić, zamjenik općinske državne odvjetnice
Voditeljica pisarnice za građansko-upravne predmete: Renata Grlaš

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Ana-Maria Pavešić

Stranke obavijest o predmetu mogu dobiti od državnog odvjetnika ili od zamjenika zaduženog s predmetom.

Glasnogovornica: Sanja Šimac, zamjenica općinske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Sanja Došen
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana-Maria Pavešić 

Povjerenik za etiku: Ana-Maria Pavešić

Postupa pred Općinskim sudom u Rijeci.Stalna služba u Crikvenici 

Započela je s radom 1. travnja 2015. a prestala je s radom 31. prosinca 2015.