Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku i područna općinska državna odvjetništva

Grad Sisak 

Sisak 2, zgrada.jpg

Sisak, ploče.jpg

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku

Županijska državna odvjetnica Jadranka Huskić 

Kontakti

Ferde Hefelea 57 (obilaznica), 44 000 Sisak
tel: 044 526 250
fax: 044 520 284

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOSK.dorh.hr


Obavijest:
Od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ne prima stranke i odvjetnike u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- Uvid u spis i kopiranje spisa dozvolit će se fizički samo u hitnim predmetima, uz prethodnu najavu na broj telefona: 044/526-250, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati
- Sa strankama i odvjetnicima komunicirat će dežurni državni odvjetnik, isključivo putem telefona na broj: 044/526-250, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- Kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdosk.dorh.hr
- Žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima, koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima, dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- Podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu: 
tajnistvo@zdosk.dorh.hr
- Podnesci u građansko upravnim predmetima, koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima, dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 10. lipnja 2019. do 30. kolovoza 2019.: od 7 do 15 sati
                      do 10. lipnja 2019. te od 31. kolovoza 2019. na dalje: od 7,30 do 15,30 sati

Glasnogovornik: Marijana Matijević Pišonić, zamjenica županijske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Marijana Matijević Pišonić 
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu podataka: Ines Burić, viša državnoodvjetnička savjetnica

Povjerenik za etiku: Mirela Režić

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ima Kazneni i Građansko-upravni odjel. Osnovno pravo i glavna dužnost Županijskog državnog odvjetništva u kaznenim stvarima je progon počinitelja kaznenih djela za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko deset godina ili dugotrajni zatvor, a u građansko-upravnim stvarima štititi imovinu Republike Hrvatske pred sudovima i upravnim tijelima.

Na području Županijskog državnog odvjetništva u Sisku djeluje Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Sisku te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Sisačko-moslavačke županije kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Sisačko-moslavačke županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Sisku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Sisku

Općinska državna odvjetnica: Ljerka Markušić 

Ferde Hefelea 57 (obilaznica), 44 000 Sisak
tel: 044 526 240
fax: 044 520 363

e-mail adresa: tajnistvo@odosk.dorh.hr

Obavijest:
Od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka, Općinsko državno odvjetništvo u Sisku ne prima stranke i odvjetnike u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- Uvid u spis i kopiranje spisa dozvolit će se fizički samo u hitnim predmetima, uz prethodnu najavu na broj telefona: 044/526 240, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati
- Sa strankama i odvjetnicima komunicirat će dežurni državni odvjetnik, isključivo putem telefona broj: 044/526 240, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- Kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odosk.dorh.hr  
- Žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima, koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima, dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- Podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu: 
tajnistvo@odosk.dorh.hr  
- Podnesci u građansko-upravnim predmetima, koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima, dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Službenik za informiranje: Igor Burić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu podataka: Ines Burić, viša državnoodvjetnička savjetnica

Radno vrijeme je isto kao i vrijeme Županijskog državnog odvjetništva u Sisku.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku postupa pred Općinskim sudom u Sisku.

Građansko-upravni odjel

Ferde Hefelea 57 (obilaznica), 44 000 Sisak
tel: 044 522 567
fax: o44 522 410

Radno vrijeme je isto kao i vrijeme Županijskog državnog odvjetništva u Sisku.


Stalna služba u Kutini

Započela je s radom 1. travnja 2015., a Odlukom ministra pravosuđa od 23. veljače 2016. Stalna služba u Kutini prestaje s radom 29. veljače 2016.