Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Slavnoski Brod Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Županijska državna odvjetnica  Mirela Šmital

Kontakti

Sjedište
Adresa: A. Starčevića 40, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 405 000
fax: 035 405 002

nova e-mail adresa: tajnistvo@ZDOSB.dorh.hr


Obavijest:
Od 16. ožujka 2020. nadalje, tj. do daljnje preporuke nadležnog Ministarstva, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu provodi samo hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.

Stranke i drugi sudionici u postupku se neće osobno primati nego će se komunikacija sa Županijskim državnim odvjetništvom ostvarivati putem elektroničke pošte tajnistvo@zdosb.dorh.hr  , putem telefaxa na broj 035/405-002 i telefonom na broj 035/405-000.

Uvid u spis omogućit će se samo u hitnim predmetima.

Žalbe i drugi podnesci u kaznenim i građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 7 do 15 sati
Radno vrijeme sa strankama: svaki radni dan od 9 do 13 sati 


Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Franjo Kopunić

Kazneni odjel:

Voditeljica odjela: Marija Vukasović, zamjenica županijske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel:
Voditeljica odjela: Vesna Lazarić, zamjenica županijske državne odvjetnice
 
Glasnogovornik: Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica 

Službenik za informiranje: Marija Vukasović
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljiljana Šlabek 

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, kojim rukovodi županijski državni odvjetnik, sastoji se od kaznenog odjela u kojem je zaposleno šest zamjenika županijskog državnog odvjetnika i građanskog odjela s dva zamjenika. U odvjetništvu je zaposleno jedanaest  službenika i dvoje namještenika. Na području županijskog državnog odvjetništva djeluju dva općinska državna odvjetništva s kaznenim i građanskim odjelima.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c  Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19. Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Općinski državni odvjetnik: Egon Ljubičić

adresa: Trg Pobjede 7, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 214 550
fax: 035 214 566
e-mail adresa: tajnistvo@odosb.dorh.hr


Obavijest: 
Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.
 
Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 035 214 550, od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odosb.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti (postupci pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu):
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 035 217 455, od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu
alena.krsnik@odosb.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti (postupci  pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški):
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 035 362 845, od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu
vera.sikavica@odosb.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Kazneni odjel:
Trg Pobjede 7, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 214 550
fax: 035 214 566

Voditelj Kaznenog odjela: Predrag Prevolšek
tel: 035 214 556

radno vrijeme: od 7 do 15 sati
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 7 do 15 sati

Građansko-upravni odjel:
Trg Pobjede 13, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 217 455
fax: 035 410 291

Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Sibila Raumberger Krištof
tel: 035 217 451

radno vrijeme: od 7 do 15 sati
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9 do 13 sati

Službenik za informiranje: Miranda Gavrić Jularić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Darija Vlk

Postupa pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu.


Općinsko državno odvjetništvo u Požegi

Općinska državna odvjetnica: Ankica Njegovan Bišof 

Sv. Florijana 2, 34 000 Požega
tel: 034 311 380
fax: 034 311 399

e-mail adresa: tajnistvo@odopz.dorh.hr

Obavijest:
Od 16. ožujka 2020. nadalje, tj. do daljnje preporuke nadležnog Ministarstva, Općinsko državno odvjetništvo u Požegi provodi samo hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.

Stranke i odvjetnici neće se osobno primati nego se isti pozivaju da komunikaciju sa Općinskim državnim odvjetništvom u Požegi obavljaju putem e-maila tajnistvo@odopz.dorh.hr  , putem telefona na broj 034/311-380 i telefaxa na broj 034/311-399.

Uvid u spis dozvolit će se samo u hitnim predmetima.

Žalbe i drugi podnesci u kaznenim i građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Službenik za informiranje: Slavica Milevoj 
Pristup informacijama

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Tatjana Jurčević

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati 

Građanski odjel
prijem stranaka: ponedjeljkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati
 
Kazneni odjel
prijem stranaka: od ponedjeljka do petka, svakim danom od 13,00 do 15,00 sati

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi postupa pred Općinskim sudom u Požegi.