Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Slavnoski Brod Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Županijska državna odvjetnica  Mirela Šmital

Kontakti

Sjedište
Adresa: A. Starčevića 40, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 405 000
fax: 035 405 002

nova e-mail adresa: tajnistvo@ZDOSB.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati
Radno vrijeme sa strankama: svaki radni dan od 9 do 13 sati 

Kazneni odjel:

Franjo Kopunić - zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu,
tel: 035 405 013
Građanski odjel:
Vesna Lazarić - zamjenica u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu,
tel: 035 405 005

Glasnogovornik: Mirela Šmital, v.d. županijske državne odvjetnice 

Službenik za informiranje: Ljiljana Valinčić

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljiljana Šlabek 

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, kojim rukovodi županijski državni odvjetnik, sastoji se od kaznenog odjela u kojem je zaposleno šest zamjenika županijskog državnog odvjetnika i građanskog odjela s dva zamjenika. U odvjetništvu je zaposleno jedanaest  službenika i dvoje namještenika. Na području djelokruga rada županijskog državnog odvjetništva djeluju i dva područna općinska državna odvjetništva s kaznenim i građanskim odjelima.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu, za ovo područje nadležno je i u predmetima iz djelokruga trgovačkih sudova (članak 4. Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava - Narodne novine, broj 84/11).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko deset godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19. Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do deset godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19. Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Stalna služba u Požegi prestala je s radom 1. rujna 2011. i pripojena je Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Općinski državni odvjetnik: Egon Ljubičić, v.d.

nova e-mail adresa: tajnistvo@odosb.dorh.hr

Kazneni odjel:
Trg pobjede 7, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 214 550
fax: 035 214 566

radno vrijeme: od 7 do 15 sati
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 7 do 15 sati

Građansko-upravni odjel:
Trg pobjede 13, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 217 455
fax: 035 410 291

radno vrijeme: od 7 do 15 sati
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9 do 13 sati

Službenik za informiranje: Ana Križić Jugović

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Darija Vlk

Postupa pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu.


Stalna služba u Novoj Gradiški

Stalna služba u Novoj Gradiški se s danom 2. svibnja 2013. spaja s Općinskim državnim odvjetništvom u Slavonskom Brodu, odlukom ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 29. travnja 2013.

Stalna služba u Novoj Gradiški je osnovana Odlukom Ministarstva pravosuđa i započela je s radom 1. rujna 2011. za područje nadležnosti Općinskog suda u Novoj Gradiški.

 

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi

Općinska državna odvjetnica: Mira Baričević 

Sv. Florijana 2, 34 000 Požega
tel: 034 311 380
fax: 034 311 399

nova e-mail adresa: tajnistvo@odopz.dorh.hr

Službenik za informiranje: Domagoj Kožul

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Tatjana Jurčević

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati 

Građanski odjel
prijem stranaka: ponedjeljkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati
 
Kazneni odjel
prijem stranaka: od ponedjeljka do petka, svakim danom od 13,00 do 15,00 sati

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi postupa pred Općinskim sudom u Požegi.