Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Slavnoski Brod Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Županijska državna odvjetnica  Mirela Šmital

Kontakti

Sjedište
Adresa: A. Starčevića 40, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 405 000
fax: 035 405 002

nova e-mail adresa: tajnistvo@ZDOSB.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Obavijest:

- radno vrijeme sa strankama: svaki radni dan od 09.00 do 13.00 sati, uz obvezno nošenje maski i dezinfekciju ruku na ulazu u prostorije ŽDO-a, po prethodnoj najavi telefonom, telefaxom ili na e-mail adresu ili po pozivu u zakazano vrijeme
- stranke se pozivaju da podneske upućuju poštom, telefaxom ili e-mailom


Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Franjo Kopunić

Kazneni odjel:

Voditeljica odjela: Marija Vukasović, zamjenica županijske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel:
Voditeljica odjela: Vesna Lazarić, zamjenica županijske državne odvjetnice
 
Glasnogovornik: Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica 

Službenik za informiranje: Marija Vukasović
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljiljana Šlabek 

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, kojim rukovodi županijski državni odvjetnik, sastoji se od kaznenog odjela u kojem je zaposleno šest zamjenika županijskog državnog odvjetnika i građanskog odjela s dva zamjenika. U odvjetništvu je zaposleno jedanaest  službenika i dvoje namještenika. Na području županijskog državnog odvjetništva djeluju dva općinska državna odvjetništva s kaznenim i građanskim odjelima.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c  Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19. Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu

Općinski državni odvjetnik: Egon Ljubičić

adresa: Trg Pobjede 7, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 214 550
fax: 035 214 566
e-mail adresa: tajnistvo@odosb.dorh.hr


Obavijest: 

- radno vrijeme: svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati

- zbog sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 neposredni rad sa strankama od 11. studenog 2020. do daljnjeg obavljat će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti

- stranke se primaju u službenim prostorijama uz obvezno nošenje zaštitnih maski i obveznu dezinfekciju ruku

- stranke se pozivaju da podneske upućuju poštom ili e-mailom

Kazneni predmeti:
- najava stranaka se obavlja na telefon 035/214-550 ili e-mail tajnistvo@odosb.dorh.hr
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom na adresu Trg pobjede 7, 35000 Slavonski Brod, ili na e-mail adresu tajnistvo@odosb.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom

Građansko-upravni predmeti (postupci pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu):
- najava stranaka se obavlja na telefon 035/217-455 ili na e-mail alena.krsnik@odosb.dorh.hr 
- podnesci u građansko-upravnim predmetima šalju se preporučenom poštom ili na e-mail alena.krsnik@odosb.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti (postupci pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški):
- najava stranaka se obavlja na telefon 035/362-845 ili na e-mail vera.sikavica@odosb.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima šalju se preporučenom poštom ili na e-mail vera.sikavica@odosb.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Kazneni odjel:
Trg Pobjede 7, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 214 550
fax: 035 214 566

Voditelj Kaznenog odjela: Predrag Prevolšek
tel: 035 214 556

radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Građansko-upravni odjel:
Trg Pobjede 13, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035 217 455
fax: 035 410 291

Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Sibila Raumberger Krištof
tel: 035 217 451

radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Službenik za informiranje: Miranda Gavrić Jularić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Darija Vlk

Postupa pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu.


Općinsko državno odvjetništvo u Požegi

Općinska državna odvjetnica: Ankica Njegovan Bišof 

Sv. Florijana 2, 34 000 Požega
tel: 034 311 380
fax: 034 311 399

e-mail adresa: tajnistvo@odopz.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati 

Obavijest:

- radno vrijeme sa strankama: 
      - kazneni odjel: svaki dan od 13.00 do 15.00 sati
      - građansko-upravni odjel: ponedjeljak i četvrtak od 13.00 do 15.00 sati

- po prethodnoj najavi telefonom, telefaxom ili na e-mail adresu ili po pozivu u zakazano vrijeme uz obvezno nošenje maski i dezinfekciju ruku na ulazu u prostorije ODO-a,
- kaznene prijave i drugi podnesci šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@odopz.dohr.hr

 

Službenik za informiranje: Slavica Milevoj 
Pristup informacijama

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Tatjana Jurčević

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi postupa pred Općinskim sudom u Požegi.