Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Varaždin Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Županijska državna odvjetnica  Biserka Šmer-Bajt  

Kontakti

Sjedište
Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel: 042 401 870
fax: 042 211 016
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
                       

Obavijest
Županijska državna odvjetnica u Varaždinu donijela je Odluku

U razdoblju od 17. ožujka 2020. do 3. travnja 2020. odgađaju se sva ispitivanja svjedoka, vještaka i okrivljenika u predmetima koji nisu hitne naravi (istražno zatvorski predmeti, predmeti iz dežurstva, predmeti u kojima radnja ne trpi odgodu).

U razdoblju od 17. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka, stranke i odvjetnici ne primaju se osobno, ni u izravnom kontaktu.

Za komunikaciju sa strankama i odvjetnicima u predmetima u kojima radnje ne trpe odgodu, te radi uvida u spis i kopiranje spisa ili dijelove spisa u hitnim predmetima, određuju se sljedeći brojevi telefona:
- kazneni odjel: 042/401-881,
- građansko upravni odjel: 042/401-880.

Kaznene prijave i drugi podnesci u kaznenom odjelu te podnesci za građansko upravne predmete zaprimaju se poštom, preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@zdovz.dorh.hr  

Svi podnesci u oba odjela koji su vezani uz zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima, odnosno Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima, dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

 

Izvadak iz kućnog reda za građane


Prva zamjenica županijske državne odvjetnice: Sunčica Kocijan-Putarek 

  • Glasnogovornik: Darko Galić, zamjenik županijske državne odvjetnice


Kazneni odjel

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel: 042 401 881 (kancel)
fax: 042 211 016

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOVZ.dorh.hr

  • Voditeljica kaznenog odjela: Darinka Brđanović 

Građansko-upravni odjel

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel: 042 401 880 (kancel)
fax: 042 211 019 

  • Voditeljica građansko-upravnog odjela: Tanja Purić Stamenković

Službenik za informiranje: Darko Galić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

Povjerenik za etiku: Sandra Kokijer

U Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, uz državnu odvjetnicu, radi i četrnaest zamjenika državne odvjetnice, od čega jedanaest u kaznenom odjelu i tri u građansko-upravnom odjelu te dvadeset pet službenika i namještenika, od čega dva savjetnika. U Općinskim državnim odvjetništvima u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu zaposleno je ukupno dvadeset sedam državnoodvjetničkih dužnosnika, i to dvadeset u kaznenim odjelima i sedam u građansko-upravnim odjelima. Također je zaposleno ukupno šezdeset sedam službenika i namještenika, od čega četrnaest savjetnika, tri stručna suradnika–socijalna pedagoga i pedeset ostalih službenika i namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Varaždinu te postupa pred Trgovačkim sudom u Varaždinu za područje Međimurske i Varaždinske županije, kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je u prvom stupnju nadležno za progon počinitelja kaznenih djela za koje je propisana kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga kaznena djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je propisana kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinska državna odvjetništva u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu nadležna su za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i Općinskih državnih odvjetništava u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom u drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva

 

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Općinski državni odvjetnik: Goran Supančić 

Kontakti
Sjedište
Kratka 1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati

Obavijest:
U razdoblju od 16. ožujka do 1. travnja 2020. neće se osobno primati stranke u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu, Kaznenom i Građansko-upravnom odjelu te Uredu državnog odvjetnika.

Podnošenje kaznenih prijava i drugih podnesaka omogućit će se strankama elektroničkim putem ili preporučeno poštom.

Za komunikaciju sa strankama određuje se broj telefona +38542200888 i e-mail adresa tajnistvo@odovz.dorh.hr  .

Osobni uvid u spis dozvolit će samo uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom, u hitnim predmetima u kojima radnja ne trpi odgodu.


Prva zamjenica: Anita Kožul Ergarac 

Kazneni odjel 
Kratka 1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel/fax: 042 200 404 (kancel)

e-mail adresa: tajnistvo@odovz.dorh.hr

  • Voditeljica kaznenog odjela: Anita Kožul Ergarac 

Građansko-upravni odjel
Kratka 1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel/fax: 042 200 803 

Voditelj građansko-upravnog odjela: Željka Brlek-Margetić

Službenik za informiranje: Nikola Turkalj
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Tea Stilinović

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu postupa pred Općinskim sudom u Varaždinu.Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu

Općinska državna odvjetnica: Maja Jurinec Turk 

Ulica kralja Tomislava 12, 40 000 Čakovec
telefon centrale: 040 373 460
fax: 040 373 476

e-mail adresa: tajnistvo@odock.dorh.hr


Obavijest:

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim istražnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 040 373 463 od 9,00 do 11,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj 040 373 463 od 9,00 do 11,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odock.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 040 373 340 od 9,00 do 11,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odock.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Prva zamjenica općinske državne odvjetnice: Ivana Krnjak

Kazneni odjel i pisarnica

Ulica kralja Tomislava 12, 40 000 Čakovec
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
                       od 1. lipnja do 31. kolovoza 7,00 do 15,00 sati 
telefon: 040 373 463
fax: 040 373 477

Voditeljica kaznenog odjela: Ivana Krnjak

Građansko-upravni odjel i građansko-upravna pisarnica

Ulica kralja Tomislava 12, 40 000 Čakovec 
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
                       od 1. lipnja do 31. kolovoza od 7,00 do 15,00 sati
telefon: 040 373 340 
fax: 040 373 345

Voditeljica građansko-upravnog odjela: Jelena Knežević

Službenik za informiranje: Petra Bujan
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu podataka: Lidija Vadas

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu osnovano je za područje Općinskog suda u Čakovcu.
 


Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici

Općinska državna odvjetnica: Ivanka Švagelj-Lovreković 


Kazneni odjel

Općinska državna odvjetnica i svi zamjenici u Kaznenom odjelu nalaze se na adresi:

Hrvatske državnosti 5/III, 48 000 Koprivnica
tel: 048 621 471,
      048 622 909
fax: 048 621 910

e-mail adresa: tajnistvo@odokc.dorh.hr

Obavijest: 
Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/621-471 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 048/621-471 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odokc.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/625-491 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odokc.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati

Prvi zamjenik općinske državne odvjetnice: Boris Vargović

Voditeljica kaznenog odjela: Sunčica Dolenec-Kovačić


Građansko-upravni odjel

Hrvatske državnosti 5A/III, 48 000 Koprivnica 
tel: 048 681 125
fax: 048 812 336

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati

Voditeljica građansko-upravnog odjela: Melani Šikulec Roštan

Službenik za informiranje: Marijana Križanec-Evačić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Maja Pavišić

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici postupa u predmetima pred Općinskim sudom u Koprivnici.