Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Varaždin Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Županijska državna odvjetnica  Biserka Šmer-Bajt  

Kontakti

Sjedište
Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel: 042 401 870
fax: 042 211 016
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
                       

Obavijest

Županijska državna odvjetnica je donijela odluku kojom se stavlja izvan snage ranija odluka o organizaciji rada i načinu obavljanja poslova u vrijeme epidemije bolesti COVID-19. 

Prema novoj odluci, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu od 11. svibnja 2020. nastavlja s određivanjem i provođenjem svih dokaznih i drugih radnji u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 sati u prostorijama državnog odvjetništva.

Za sve stranke obvezna je dezinfekcija ruku na ulazu u prostor državnog odvjetništva. Strankama se preporučuje nošenje maski za lice.

Za komunikaciju sa strankama i odvjetnicima radi uvida u spis i kopiranje spisa ili dijelove spisa, određuju se sljedeći brojevi telefona:
- kazneni odjel: 042/401-881,
- građansko-upravni odjel: 042/401-880

Kaznene prijave i drugi podnesci u kaznenom odjelu te podnesci za građansko upravne predmete zaprimaju se poštom, preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@zdovz.dorh.hr , uz provođenje mjera dezinfekcije na odjelu prijema pošte. 

Ulazak u prostorije Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu dozvolit će se samo onim osobama koje imaju pisani poziv državnog odvjetništva, neposredno prije zakazane radnje.

Ulaz će se dopustiti i osobama bez poziva nakon što se dogovori prijem s točno određenim zamjenikom državnog odvjetnika ili državnoodvjetničkim savjetnikom.

Izvadak iz kućnog reda za građane


Prva zamjenica županijske državne odvjetnice: Tanja Purić Stamenković
 

  • Glasnogovornik: Darko Galić, zamjenik županijske državne odvjetnice


Kazneni odjel

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel: 042 401 881 (kancel)
fax: 042 211 016

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOVZ.dorh.hr

  • Voditeljica kaznenog odjela: Darinka Brđanović 

Građansko-upravni odjel

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel: 042 401 880 (kancel)
fax: 042 211 019 

  • Voditelj građansko-upravnog odjela: Tomo Božić

Službenik za informiranje: Darko Galić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

Povjerenik za etiku: Sandra Kokijer

U Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, uz državnu odvjetnicu, radi i četrnaest zamjenika državne odvjetnice, od čega jedanaest u kaznenom odjelu i tri u građansko-upravnom odjelu te dvadeset pet službenika i namještenika, od čega dva savjetnika. U Općinskim državnim odvjetništvima u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu zaposleno je ukupno dvadeset sedam državnoodvjetničkih dužnosnika, i to dvadeset u kaznenim odjelima i sedam u građansko-upravnim odjelima. Također je zaposleno ukupno šezdeset sedam službenika i namještenika, od čega četrnaest savjetnika, tri stručna suradnika–socijalna pedagoga i pedeset ostalih službenika i namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Varaždinu te postupa pred Trgovačkim sudom u Varaždinu za područje Međimurske i Varaždinske županije, kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je u prvom stupnju nadležno za progon počinitelja kaznenih djela za koje je propisana kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga kaznena djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je propisana kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinska državna odvjetništva u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu nadležna su za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i Općinskih državnih odvjetništava u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom u drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva

 

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Općinska državna odvjetnica: Anita Kožul Ergarac 

Kontakti
Sjedište
Kratka 1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati

Obavijest:

Općinski državni odvjetnik je donio odluku kojom se stavlja izvan snage ranija odluka o organizaciji rada i načinu obavljanja poslova u vrijeme epidemije bolesti COVID-19. 

Prema novoj odluci, Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu od 11. svibnja 2020. nastavlja s obavljanjem svih poslova u predmetima iz svoje nadležnosti, dakle i s određivanjem i provođenjem svih dokaznih i drugih radnji u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 sati u prostorijama državnog odvjetništva, uz strogo poštivanje propisanih sigurnosno-epidemioloških mjera.

Za komunikaciju sa strankama i odvjetnicima radi uvida u spis i kopiranje spisa ili dijelove spisa, određuju se sljedeći brojevi telefona:
- kazneni odjel: 042/200-404,
- građansko-upravni odjel: 042/200-803

Stranke koje nemaju poziv državnog odvjetništva primat će se u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu, Kazneni odjel, Građansko-upravni odjel i Ured državnog odvjetnika, uz obveznu prethodnu najavu telefonom ili na e-mail tajnistvo@odovz.dorh.hr, što se odnosi i na sve osobe koje žele neposredno podnijeti kaznenu prijavu ili dati drugi zahtjev ili izjavu na zapisnik ili izvršiti uvid u spis.


Prvi zamjenik: Hrvoje Hrašćanec 

Kazneni odjel 
Kratka 1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel/fax: 042 200 404 (kancel)

e-mail adresa: tajnistvo@odovz.dorh.hr

  • Voditeljica kaznenog odjela: Biserka Kelemenić 

Građansko-upravni odjel
Kratka 1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
tel/fax: 042 200 803 

Voditelj građansko-upravnog odjela: Željka Brlek-Margetić

Službenik za informiranje: Andreja Bunić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Tea Stilinović

Povjerenik za etiku: Zvonimir Bunić

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu postupa pred Općinskim sudom u Varaždinu.Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu

Općinska državna odvjetnica: Maja Jurinec Turk 

Ulica kralja Tomislava 12, 40 000 Čakovec
telefon centrale: 040 373 460
fax: 040 373 476

e-mail adresa: tajnistvo@odock.dorh.hr
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati

Obavijest:

Općinska državna odvjetnica je donijela odluku kojom se stavlja izvan snage ranija odluka o organizaciji rada i načinu obavljanja poslova u vrijeme epidemije bolesti COVID-19. 

Prema novoj odluci, Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu od 11. svibnja 2020. nastavlja s određivanjem i provođenjem svih dokaznih i drugih radnji u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 sati u prostorijama državnog odvjetništva.

Za sve stranke obvezna je dezinfekcija ruku na ulazu u prostor državnog odvjetništva. Strankama se preporučuje nošenje maski za lice.

Za komunikaciju sa strankama i odvjetnicima radi uvida u spis i kopiranje spisa ili dijelove spisa, određuju se sljedeći brojevi telefona:
- kazneni odjel: 040/373-463,
- građansko-upravni odjel: 040/373-340

Kaznene prijave i drugi podnesci u kaznenom odjelu te podnesci za građansko upravne predmete zaprimaju se poštom, preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@odock.dorh.hr, uz provođenje mjera dezinfekcije na odjelu prijema pošte. 

Ulazak u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu dozvolit će se samo onim osobama koje imaju pisani poziv državnog odvjetništva, neposredno prije zakazane radnje.

Ulaz će se dopustiti i osobama bez poziva nakon što se dogovori prijem s točno određenim zamjenikom državnog odvjetnika ili državnoodvjetničkim savjetnikom.

Prva zamjenica općinske državne odvjetnice: Ivana Krnjak

Kazneni odjel i pisarnica

Ulica kralja Tomislava 12, 40 000 Čakovec
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
                      
telefon: 040 373 463
fax: 040 373 477

Voditeljica kaznenog odjela: Ivana Krnjak

Građansko-upravni odjel i građansko-upravna pisarnica

Ulica kralja Tomislava 12, 40 000 Čakovec
Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
                      
telefon: 040 373 340 
fax: 040 373 345

Voditeljica građansko-upravnog odjela: Jelena Knežević

Službenik za informiranje: Petra Bujan
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu podataka: Nikolina Matak Uglik

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu osnovano je za područje Općinskog suda u Čakovcu.
 


Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici

Općinska državna odvjetnica: Ivanka Švagelj-Lovreković 


Kazneni odjel

Općinska državna odvjetnica i svi zamjenici u Kaznenom odjelu nalaze se na adresi:

Hrvatske državnosti 5/III, 48 000 Koprivnica
tel: 048 621 471,
      048 622 909
fax: 048 621 910

e-mail adresa: tajnistvo@odokc.dorh.hr
Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati

Obavijest: 

Općinska državna odvjetnica je donijela odluku kojom se stavlja izvan snage ranija odluka o organizaciji rada i načinu obavljanja poslova u vrijeme epidemije bolesti COVID-19. 

Prema novoj odluci, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici od 11. svibnja 2020. nastavlja s određivanjem i provođenjem svih dokaznih i drugih radnji u radnom vremenu od 7.00 do 15.00 sati u prostorijama državnog odvjetništva.

Za sve stranke obvezna je dezinfekcija ruku na ulazu u prostor državnog odvjetništva. Strankama se preporučuje nošenje maski za lice.

Za komunikaciju sa strankama i odvjetnicima radi uvida u spis i kopiranje spisa ili dijelove spisa, određuju se sljedeći brojevi telefona:
- kazneni odjel: 048/271-019
- građansko-upravni odjel: 048/625-491

Kaznene prijave i drugi podnesci u kaznenom odjelu te podnesci za građansko upravne predmete zaprimaju se poštom, preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@odokc.dorh.hr, uz provođenje mjera dezinfekcije na odjelu prijema pošte. 

Ulazak u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici dozvolit će se samo onim osobama koje imaju pisani poziv državnog odvjetništva, neposredno prije zakazane radnje.

Ulaz će se dopustiti i osobama bez poziva nakon što se dogovori prijem s točno određenim zamjenikom državnog odvjetnika ili državnoodvjetničkim savjetnikom.

Prvi zamjenik općinske državne odvjetnice: Boris Vargović

Voditeljica kaznenog odjela: Sunčica Dolenec-Kovačić


Građansko-upravni odjel

Hrvatske državnosti 5A/III, 48 000 Koprivnica 
tel: 048 681 125
fax: 048 812 336

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati

Voditeljica građansko-upravnog odjela: Maja Vidović Korošec

Službenik za informiranje: Marijana Križanec-Evačić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Maja Pavišić

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici postupa u predmetima pred Općinskim sudom u Koprivnici.