Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici i područna općinska državna odvjetništva

Grad Velika Gorica Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici

Županijska državna odvjetnica  Andreja Vrančić 

Kontakti
Sjedište
Hrvatske bratske zajednice 1, 10 410 Velika Gorica

Ured državnog odvjetnika
Tel: 01 4694 051
Fax: 01 4694 066
e-mail adresa: tajnistvo@ZDOVG.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
Uredovno vrijeme za stranke: od 8 do 14 sati

Pismena se šalju na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, p.p. 47, 10 410 Velika Gorica.


Obavijest:

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici prima stranke i odvjetnike po pozivu ili uz prethodnu najavu na broj telefona 01/4694-050 uz pridržavanje mjera epidemiološke zaštite.

Osobni uvid u kaznene predmete i kopiranje spisa dozvolit će se uz prethodnu najavu na broj telefona: 4694-050 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, a za građansko-upravne predmete na broj telefona 01/6370-621, također uz pridržavanje mjera epidemiološke zaštite.

Kaznene prijave i druge podneske za kaznene predmete i podneske za građansko-upravne predmete potrebno je slati preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@ZDOVG.dorh.hr.

Žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučeno poštom.


Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Nikša Stolić

Glasnogovornik: Marijo Nemčić, zamjenik županijske državne odvjetnice

Kazneni odjel: 
Hrvatske bratske zajednice 1, 10 410 Velika Gorica
Tel: 01 4694 050
Fax: 01 4694 067
Voditeljica Kaznenog odjela: Ines Horvat Jelenić

Građansko-upravni odjel: 
Zagrebačka 44 (II. kat), 10 410 Velika Gorica
Tel: 01 6370 621
Fax: 01 6370 629
Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Zvjezdana Verk

Odjel za materijalno-financijsko poslovanje:
Zagrebačka 44 (II. kat), 10 410 Velika Gorica
Tel: 01 6370 624
Fax: 01 6370 635
Voditeljica odjela: Josipa Jurlina

Službenik za informiranje: Marijo Nemčić
e-mail adresa: tajnistvo@zdovg.dorh.hr
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Pevec

Povjerenik za etiku: Vesna Ožvald
e-mail adresa: tajnistvo@zdovg.dorh.hr


Opći podaci
U Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, uz županijsku državnu odvjetnicu, radi šest zamjenika državne odvjetnice, od čega pet u Kaznenom odjelu i jedan u Građansko-upravnom odjelu te 18 službenika i namještenika, od čega dvoje savjetnika.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Velikoj Gorici te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Zagrebačke županije kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Zagrebačke županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici je u prvom stupnju nadležno za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga kaznena djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Na području Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici sjedišta imaju Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu i Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost Građansko-upravnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici i Općinskih državnih odvjetništava u Novom Zagrebu i Velikoj Gorici određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu
Općinska državna odvjetnica: Marina Jakšić

Kontakti:

Sjedište
Turinina 3, 10 020 Zagreb, IV. kat
tel: 01 3845 301
Fax: 01 3845 320
e-mail adresa: Tajnistvo@odonzg.dorh.hr

Radno vrijeme: 7,30 do 15,30 sati
Uredovno radno vrijeme za stranke: 08,30 do 14,30 sati
Pauza: od 11,00 do 11,30 sati

Obavijest:

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu prima stranke i odvjetnike po pozivu ili uz prethodnu najavu na broj telefona 01/384-5301 uz pridržavanje mjera epidemiološke zaštite.

Osobni uvid u spis će se dozvoliti uz prethodnu najavu za kaznene predmete na broj telefona 01/384-5302, a za građansko-upravne predmete na broj telefona 01/384-5304, također uz pridržavanje mjera epidemiološke zaštite.

Podneske za kazneni odjel i građansko-upravni odjel potrebno je slati na e-mail tajnistvo@odonzg.dorh.hr .


Prva zamjenica općinske državne odvjetnice
: Iskra Belić

Kazneni odjel:
Turinina 3, 10 020 Zagreb
tel: 01 3845 302
Voditeljica Kaznenog odjela: Marina Marcikić Šarić 

Građansko-upravni odjel:
Turinina 3, 10 020 Zagreb
tel: 01 3845 304
Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Stela Ilić

Službenik za informiranje: Marina Marcikić Šarić
e-mail adresa: tajnistvo@odonzg.dorh.hr
Pristup informacijama

Povjerenik za etiku: Katarina Jurak
tajnistvo@odonzg.dorh.hr

Povjerljivi savjetnik: Katarina Jurak

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Klara Petanjek


Stalna služba u Samoboru
Građansko-upravni odjel u Samoboru

Voditelj: Marijan Blažek
Perkovčeva 20, 10 430 Samobor
tel: 01 3360 225
fax: 01 6284-070

e-mail adresa:
tajnistvo@odonzg.dorh.hr

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu mjesno je nadležno za područje općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Stupnik i Žumberak te gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić kao i gradskih četvrti grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb-zapad i Novi Zagreb-istok.Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Općinska državna odvjetnica: Sanja Dlačić Jakovina

Kontakti:

Sjedište
Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica
tel: 01 3886 005
fax: 01 6231 424
e-mail adresa: tajnistvo@odovg.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
Uredovno radno vrijeme za stranke: 8,30 do 14,30 sati

Obavijest:

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici prima stranke i odvjetnike po pozivu ili uz prethodnu najavu na broj telefona 01/6221-241 uz pridržavanje mjera epidemiološke zaštite.

Osobni uvid u spis će se dozvoliti uz prethodnu najavu za kaznene predmete na broj telefona 01/6221-241, a za građansko-upravne predmete na broj telefona 01/6370-620, također uz pridržavanje mjera epidemiološke zaštite.

Kaznene prijave i druge podneske za kaznene predmete i podneske za građansko-upravne predmete potrebno je slati preporučenom poštom ili na e-mail adresu:  tajnistvo@odovg.dorh.hr .


Prva zamjenica općinske državne odvjetnice:
Jasmina Rodek

Kazneni odjel:
Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica
tel: 01 6221 241
Voditelj Kaznenog odjela: Matija Duvnjak

Građansko-upravni odjel:
Zagrebačka 44 (III kat), 10410 Velika Gorica
tel: 01 6370 620
fax: 01 6370 637
Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Jasmina Rodek

Službenik za informiranje: Bruno Zenić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Alenka Horak Kopriva 

Povjerenik za etiku: Jasmina Streha
Zamjenica povjerenika za etiku: Smiljana Vujnović

Povjerljivi savjetnik: Dragica Krkanić

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici postupa pred Općinskim sudom u Velikoj Gorici, a mjesno je nadležno za općine Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle i Pokupsko te gradove Ivanić-Grad i Velika Gorica.