Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru i područna općinska državna odvjetništva

Grad Vukovar Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru

Županijski državni odvjetnik: Miroslav Šarić 

Andrije Hebranga broj 2, 32000 Vukovar

e-mail adresa: tajnistvo@zdovu.dorh.hr


Obavijest:

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru će od 11. svibnja 2020. primati stranke i odvjetnike samo po pozivu i prema prethodnoj najavi putem telefona ili e-mailom na adresu tajnistvo@zdovu.dorh.hr.

Podnesci stranaka se ne zaprimaju neposredno već se stranke upućuju da podneske šalju poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@zdovu.dorh.hr

Za kaznene predmete:
- stranke mogu tražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 032/450-551 od 09,00 do 13,00 sati radnim danom

Za građansko-upravne predmete:
- stranke mogu tražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 032/450-551 od 09,00 do 13,00 sati radnim danom

Radno vrijeme: od 07,30 do 15,30 sati

 

Glasnogovornik: Miroslav Šarić, županijski državni odvjetnik

Prvi zamjenik: Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Kazneni odjel
tel: 032 450 555
fax: 032 450 550
Voditelj: Suzana Stupar, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Građansko-upravni odjel
tel: 032 450 555
fax: 032 450 550
Voditelj: Darko Ćorluka, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Anastazija Roso, voditelj Pisarnice državnoodvjetničke uprave
Službenik za informiranje: Mario Novačić, viši državnoodvjetnički savjetnik
Pristup informacijama


Postupa pred Županijskim sudom u Vukovaru, kao i pred Trgovački sudom u Osijeku i Upravnim sudom u Osijeku

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru ima Kazneni odjel u kojem rade četiri zamjenika i Građansko-upravni odjel u kojem rade dva zamjenika, dok službeničke poslove obavlja četrnaest službenika i jedan namještenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Vukovaru te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije, kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine broj 67/18).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zaprijećena kazna zatvora preko dvanaest godina i za kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17), kao i za druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru, kao i Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnih odjela Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, kao i pripadajućih Općinskih državnih odvjetništava u Vukovaru i Vinkovcima, određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18), a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru

Općinska državna odvjetnica: Sanja Đaković

Andrije Hebranga 2, 32000 Vukovar

e-mail adresa: tajnistvo@odovu.dorh.hr


Obavijest:

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru će od 11. svibnja 2020. primati stranke i odvjetnike samo po pozivu i prema prethodnoj najavi putem telefona ili e-mailom na adresu tajnistvo@odovu.dorh.hr.

Podnesci stranaka se ne zaprimaju neposredno već se stranke upućuju da podneske šalju poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@odovu.dorh.hr.  

Za kaznene predmete:
-stranke mogu tražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 032/450-706 od 09,00 do 13,00 sati radnim danom

Za građansko-upravne predmete:
- stranke mogu tražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 032/450-714 od 09,00 do 13,00 sati radnim danom

Radno vrijeme: od 07,30 do 15,30 sati 

 

Prvi zamjenik: Davor Šimunić, zamjenik općinske državne odvjetnice

Kazneni odjel
telefon: 032 450 700
fax: 032 450 707
Voditelj: Renata Franjković-Čubra, zamjenica općinske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel
telefon: 032 450 700
fax: 032 450 707
Voditelj: Miro Brico, zamjenik općinske državne odvjetnice
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljubica Vidosavljević, administrativni referent–upisničar

Službenik za informiranje: Domagoj Kovačević, viši državnoodvjetnički savjetnik
Pristup informacijama

Postupa pred Općinskim sudom u Vukovaru.

 

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima

Započelo je s radom 1. siječnja 2019.

Općinska državna odvjetnica: Mirna Grabovac-Belamarić

Vladimira Nazora 4, 32100 Vinkovci

e-mail adresa: tajnistvo@odovk.dorh.hr


Obavijest:

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima će od 11. svibnja 2020. primati stranke i odvjetnike samo po pozivu i prema prethodnoj najavi putem telefona ili e-mailom na adresu tajnistvo@odovk.dorh.hr.

Podnesci stranaka se ne zaprimaju neposredno već se stranke upućuju da podneske šalju poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@odovk.dorh.hr

Za kaznene predmete:
-stranke mogu tražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 032/391-054 od 09,00 do 13,00 sati radnim danom

Za građansko-upravne predmete:
- stranke mogu tražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 032/337-043 od 09,00 do 13,00 sati radnim danom

Radno vrijeme: od 07,30 do 15,30 sati


Prva zamjenica:
Natalija Matanović–Milić, zamjenica općinskog državnog odvjetnika

Kazneni odjel
telefon: 032 331 192
fax: 032 337 057
Voditelj: Lidija Mišković, zamjenica općinskog državnog odvjetnika

Građansko-upravni odjel
telefon: 032 337 043
fax: 032 337 056
Voditelj: Krunoslav Lozić, zamjenik općinskog državnog odvjetnika

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Renata Damjanković, voditeljica pisarnice državnoodvjetničke uprave

Službenik za informiranje: Slađana Opačić, viša državnoodvjetnička savjetnica
Pristup informacijama

Postupa pred Općinskim sudom u Vinkovcima te Stalnoj službi toga suda u Županji.