Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru i područna općinska državna odvjetništva

Grad Vukovar Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru

Županijski državni odvjetnik: Miroslav Šarić 

Andrije Hebranga broj 2, 32000 Vukovar

e-mail adresa: tajnistvo@zdovu.dorh.hr


Odluka o organizaciji rada sa strankama

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 032/450-555 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 032/450-555 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdovu.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezano za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 032/450-555 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdovu.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
Dnevni odmor: od 11,00 do 11,30 sati
Uredovno vrijeme za stranke: od 9,00 do 14,00 sati

Glasnogovornik: Miroslav Šarić, županijski državni odvjetnik

Prvi zamjenik: Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Kazneni odjel
tel: 032 450 555
fax: 032 450 550
Voditelj: Suzana Čučković, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Građansko-upravni odjel
tel: 032 450 555
fax: 032 450 550
Voditelj: Darko Ćorluka, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Anastazija Roso, voditelj Pisarnice državnoodvjetničke uprave
Službenik za informiranje: Mario Novačić, viši državnoodvjetnički savjetnik
Pristup informacijama


Postupa pred Županijskim sudom u Vukovaru, kao i pred Trgovački sudom u Osijeku i Upravnim sudom u Osijeku

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru ima Kazneni odjel u kojem rade četiri zamjenika i Građansko-upravni odjel u kojem rade dva zamjenika, dok službeničke poslove obavlja četrnaest službenika i jedan namještenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Vukovaru te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije, kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine broj 67/18).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zaprijećena kazna zatvora preko dvanaest godina i za kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17), kao i za druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru, kao i Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnih odjela Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, kao i pripadajućih Općinskih državnih odvjetništava u Vukovaru i Vinkovcima, određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18), a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru

Općinska državna odvjetnica: Sanja Đaković

Andrije Hebranga 2, 32000Vukovar

e-mail adresa: tajnistvo@odovu.dorh.hr


Odluka o organizaciji rada sa strankama

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 032/450-706 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 032/450-700 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odovu.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezano za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
-samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 032/450-714 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odovu.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30
Dnevni odmor: od 11,30 do 12,00 sati
Uredovno vrijeme za stranke: od 9,00 do 14,00 sati

Prvi zamjenik: Davor Šimunić, zamjenik općinske državne odvjetnice

Kazneni odjel
telefon: 032 450 700
fax: 032 450 707
Voditelj: Renata Franjković-Čubra, zamjenica općinske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel
telefon: 032 450 700
fax: 032 450 707
Voditelj: Miro Brico, zamjenik općinske državne odvjetnice
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljubica Vidosavljević, administrativni referent–upisničar

Službenik za informiranje: Domagoj Kovačević, viši državnoodvjetnički savjetnik
Pristup informacijama

Postupa pred Općinskim sudom u Vukovaru.


Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima
Započelo je s radom 1. siječnja 2019.

Općinska državna odvjetnica: Mirna Grabovac-Belamarić

Trg dr. Franje Tuđmana 2/II, 32100 Vinkovci

e-mail adresa: tajnistvo@odovk.dorh.hr


Odluka o organizaciji rada sa strankama

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 032/391-062 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 032/391-062 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odovk.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezano za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 032/337-043 od 09,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odovk.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30
Dnevni odmor: od 11,30 do 12,00 sati
Uredovno vrijeme za stranke: od 9,00 do 14,00 sati

Prva zamjenica: Natalija Matanović–Milić, zamjenica općinskog državnog odvjetnika

Kazneni odjel
telefon: 032 331 192
fax: 032 337 057
Voditelj: Lidija Mišković, zamjenica općinskog državnog odvjetnika

Građansko-upravni odjel
telefon: 032 337 043
fax: 032 337 056
Voditelj: Krunoslav Lozić, zamjenik općinskog državnog odvjetnika

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Renata Damjanković, voditeljica pisarnice državnoodvjetničke uprave

Službenik za informiranje: Slađana Opačić, viša državnoodvjetnička savjetnica
Pristup informacijama

Postupa pred Općinskim sudom u Vinkovcima te Stalnoj službi toga suda u Županji.