Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvadak iz kućnog reda za građane

 
 
Državno odvjetništvo objavljuje Izvadak iz Kućnog reda koji se odnosi na građane (stranke). (4. rujan 2020.) više

Pravo žrtve kaznenog djela na novčanu naknadu

 
 
Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08 i 27/11) propisana su prava i postupak prilikom ostvarivanja prava žrtava na naknadu. više

Presuda po sporazumu stranaka

 
 

Novim Zakonom o kaznenom postupku izrijekom je propisano kako stranke (državni odvjetnik i okrivljenik) mogu pregovarati o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji (članak 360. Zakona o kaznenom postupku).

više

Rad sa strankama

Državno odvjetništvo u zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva (5/14) određenim slučajevima daje obavijesti strankama, njihovim punomoćnicima i drugim osobama koje za to imaju pravni interes.

Stranke, njihovi opunomoćenici i druge osobe koje dolaze nepozvane u državno odvjetništvo, radi podnošenja kaznene prijave, uvida u spise, traženja mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora, obavijesti i sl., primaju se u vrijeme određeno godišnjim rasporedom poslova.

Vrijeme određeno za primanje stranaka objavit će se na vidljivom mjestu pri ulazu u službenu zgradu odnosno radni prostor, u rasporedu prostorija i na drugi pogodan način.

Okrivljenici, njihovi branitelji, oštećenici i opunomoćenici i druge pozvane osobe dolaze u državno odvjetništvo u vrijeme kada je provođenje dokazne radnje zakazano.

Državni odvjetnik može odrediti da se pri ulasku u zgradu izvrši pregled osoba i njihovih stvari.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga stranka nije zadovoljna pisanim odgovorom na svoj podnesak kojim je zatražila potrebne obavijesti ili pojašnjenja u svezi svojeg predmeta koji je u radu u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, može zatražiti prijem kod zamjenika Glavnog državnog odvjetnika koji radi na tom predmetu. O potrebi i vremenu prijema stranke odlučuje zamjenik Glavnog državnog odvjetnika, a o čemu će stranka biti povratno obaviještena.

Glavni državni odvjetnik prima stranke isključivo na temelju prethodnog dogovora.