Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Pravo žrtve kaznenog djela na novčanu naknadu

 
 
Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08 i 27/11) propisana su prava i postupak prilikom ostvarivanja prava žrtava na naknadu. više

Presuda po sporazumu stranaka

 
 

Novim Zakonom o kaznenom postupku izrijekom je propisano kako stranke (državni odvjetnik i okrivljenik) mogu pregovarati o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji (članak 360. Zakona o kaznenom postupku).

više

Rad sa strankama

Državno odvjetništvo u zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva (5/14) određenim slučajevima daje obavijesti strankama, njihovim punomoćnicima i drugim osobama koje za to imaju pravni interes.

Stranke, njihovi opunomoćenici i druge osobe koje dolaze nepozvane u državno odvjetništvo, radi podnošenja kaznene prijave, uvida u spise, traženja mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora, obavijesti i sl., primaju se u vrijeme određeno godišnjim rasporedom poslova.

Vrijeme određeno za primanje stranaka objavit će se na vidljivom mjestu pri ulazu u službenu zgradu odnosno radni prostor, u rasporedu prostorija i na drugi pogodan način.

Okrivljenici, njihovi branitelji, oštećenici i opunomoćenici i druge pozvane osobe dolaze u državno odvjetništvo u vrijeme kada je provođenje dokazne radnje zakazano.

Državni odvjetnik može odrediti da se pri ulasku u zgradu izvrši pregled osoba i njihovih stvari.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga stranka nije zadovoljna pisanim odgovorom na svoj podnesak kojim je zatražila potrebne obavijesti ili pojašnjenja u svezi svojeg predmeta koji je u radu u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, može zatražiti prijem kod zamjenika Glavnog državnog odvjetnika koji radi na tom predmetu. O potrebi i vremenu prijema stranke odlučuje zamjenik Glavnog državnog odvjetnika, a o čemu će stranka biti povratno obaviještena.

Glavni državni odvjetnik prima stranke isključivo na temelju prethodnog dogovora.