Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2020. godini

 
 

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Izvješće o radu Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2020. godini. (29. travanj 2021.)

više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2019. godini

 
 

Ustavom Republike Hrvatske, odredbom članka 121.a, državno odvjetništvo je definirano kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno progoniti počinitelje kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske i podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Ustanovljavanje, ustrojstvo, djelokrug te nadležnost državnog odvjetništva uređuju se zakonom. Hrvatski sabor je 2018. godine donio novi Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018 – u daljnjem tekstu ZDO) koji je stupio na snagu 1. rujna 2018. (5. svibanj 2020.)

više

Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2018. godini

 
 

Hrvatski sabor je 2018. godine donio novi Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/2018 – u daljnjem tekstu ZDO) koji je stupio na snagu 1. rujna 2018.
Odredbom članka 72. citiranog Zakona propisano je da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru izvješće o radu na kaznenim i prekršajnim predmetima, o predmetima u vezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, o predmetima u vezi sa zaštitom Ustava Republike Hrvatske i zakona, o organizaciji, materijalnim i financijskim uvjetima za rad državnog odvjetništva te stanju i opterećenosti ljudskih potencijala državnog odvjetništva. U godišnjem izvješću navode se pokazatelji učinkovitosti i kvalitete rada državnog odvjetništva za kazneni odjel i građansko-upravni odjel na razini cijelog sustava te posebno na razini Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu DORH), županijskih državnih odvjetništava, općinskih državnih odvjetništava i posebnih državnih odvjetništava, kao i pokazatelji rada za svako pojedino državno odvjetništvo. (3. svibanj 2019.)

više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. godinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je, na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), sačinilo Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u 2017. godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima, pregledu organizacije i stanja kadra. (7. lipanj 2018.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu

 
 
Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09,116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15 – u daljnjem tekstu ZDO) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sačinilo je Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u 2016. godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima, pregledu organizacije i stanja kadra. (16. 5. 2017.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2015. godinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u prethodnoj godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima te o pregledu organizacije i stanja kadra. (29. 4. 2016.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2014. godinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sastavilo je i dostavilo Hrvatskom saboru, sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu, Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2014. godinu kojeg objavljujemo u cijelosti. (8. 6. 2015.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu

 
 
Slijedom interesa javnosti i radi točnog informiranja objavljujemo cjelovito Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu. (15. 9. 2014.) više

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2012. godini

 
 
Nakon upita novinara, radi točnog informiranja javnosti objavljujemo cjelovito Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2012. godini. (29. 9. 2013.) više

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2011. godini

 
 

Povodom brojnih upita te teksta objavljenog u jednom tjedniku, a vezano na podatke objavljene u Izvješću o radu državnih odvjetništava u 2011. godini, radi točnog informiranja javnosti objavljujemo spomenuto cjelovito izvješće. (19. 6. 2012.)

više

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2010. godini

 
 
Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2010. godinu sadrži pregled rada državnih odvjetništava, statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama, podatke o uspješnosti u postupcima te o materijalnom i kadrovskom stanju državnog odvjetništva. više

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini

 
 

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini sadrži podatke o stanju i kretanju kriminaliteta, poduzetim radnjama u svezi zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske, radu i pravnoj problematici, te materijalnom i kadrovskom stanju.

više

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2008. godinu

Godišnje izvješće državnih odvjetništava za 2008. godinu sadrži osnovne pokazatelje o stanju, kretanju i strukturi prijavljenih kaznenih djela i drugih predmeta u radu, o radu na kaznenim predmetima i građanskim i upravnim predmetima, te izvješće o drugim poslovima državnog odvjetništva.

Izvješće je sastavljeno u skladu s odredbom članka 4. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu i sadrži iste dijelove kao i prethodna izvješća, kako radi usporedbe s kretanjima u ranijim godinama, tako i zbog zakonske obveze u pogledu sadržaja.

Sadržaj

 • 1. Uvod
 • 2. Rad Državnog odvjetništva
  • 2.1. Rad na kaznenim predmetima
   • 2.1.2.4. USKOK 2.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima
  • 2.3. Rad na zaštiti zakonitosti u građanskim i upravnim predmetima
  • 2.4. Ostali poslovi Državnog odvjetništva
  • 2.5. Rad Državnog odvjetništva u svezi reforme pravosuđa i u suzbijanju korupcije
  • 2.6. Organizacija, kadrovi i materijalni uvjeti rada
 • 3. Završne konstatacije i prijedlozi
 • 4. Zaključci
 • 5. Prilozi – Tabelarni pregledi i grafikoni
 
 

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2007. godinu

 
 
Sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je dužno, za prethodnu godinu, podnijeti Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava. više

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2006. godinu

 
 
U skladu s člankom 4. Zakona o državnom odvjetništvu  izvješće za 2006. godinu sadrži podatke o radu državnih odvjetništava na području kaznenog, građanskog i upravnog prava, pravnu problematiku pojedinih područja, pregled organizacije i stanja kadrova, kao i prijedloge za unapređenje rada.
više

Godišnje izvješće Hrvatskom saboru o radu državnih odvjetništava u 2005. godini

Godišnje izvješće o radu za 2004. godinu

 
 

Uvod

Državno odvjetništvo kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno je i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

više