Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu

 
 
Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09,116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15 – u daljnjem tekstu ZDO) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sačinilo je Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u 2016. godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima, pregledu organizacije i stanja kadra. (16. 5. 2017.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2015. godinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Izvješće o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u prethodnoj godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, pravnoj problematici u pojedinim područjima te o pregledu organizacije i stanja kadra. (29. 4. 2016.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2014. godinu

 
 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sastavilo je i dostavilo Hrvatskom saboru, sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu, Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2014. godinu kojeg objavljujemo u cijelosti. (8. 6. 2015.) više

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu

 
 
Slijedom interesa javnosti i radi točnog informiranja objavljujemo cjelovito Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu. (15. 9. 2014.) više

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2012. godini

 
 
Nakon upita novinara, radi točnog informiranja javnosti objavljujemo cjelovito Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2012. godini. (29. 9. 2013.) više

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2011. godini

 
 

Povodom brojnih upita te teksta objavljenog u jednom tjedniku, a vezano na podatke objavljene u Izvješću o radu državnih odvjetništava u 2011. godini, radi točnog informiranja javnosti objavljujemo spomenuto cjelovito izvješće. (19. 6. 2012.)

više

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2010. godini

 
 
Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2010. godinu sadrži pregled rada državnih odvjetništava, statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama, podatke o uspješnosti u postupcima te o materijalnom i kadrovskom stanju državnog odvjetništva. više

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini

 
 

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini sadrži podatke o stanju i kretanju kriminaliteta, poduzetim radnjama u svezi zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske, radu i pravnoj problematici, te materijalnom i kadrovskom stanju.

više

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2008. godinu

Godišnje izvješće državnih odvjetništava za 2008. godinu sadrži osnovne pokazatelje o stanju, kretanju i strukturi prijavljenih kaznenih djela i drugih predmeta u radu, o radu na kaznenim predmetima i građanskim i upravnim predmetima, te izvješće o drugim poslovima državnog odvjetništva.

Izvješće je sastavljeno u skladu s odredbom članka 4. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu i sadrži iste dijelove kao i prethodna izvješća, kako radi usporedbe s kretanjima u ranijim godinama, tako i zbog zakonske obveze u pogledu sadržaja.

Sadržaj

 • 1. Uvod
 • 2. Rad Državnog odvjetništva
  • 2.1. Rad na kaznenim predmetima
   • 2.1.2.4. USKOK 2.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima
  • 2.3. Rad na zaštiti zakonitosti u građanskim i upravnim predmetima
  • 2.4. Ostali poslovi Državnog odvjetništva
  • 2.5. Rad Državnog odvjetništva u svezi reforme pravosuđa i u suzbijanju korupcije
  • 2.6. Organizacija, kadrovi i materijalni uvjeti rada
 • 3. Završne konstatacije i prijedlozi
 • 4. Zaključci
 • 5. Prilozi – Tabelarni pregledi i grafikoni
 
 

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2007. godinu

 
 
Sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je dužno, za prethodnu godinu, podnijeti Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava. više

Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2006. godinu

 
 
U skladu s člankom 4. Zakona o državnom odvjetništvu  izvješće za 2006. godinu sadrži podatke o radu državnih odvjetništava na području kaznenog, građanskog i upravnog prava, pravnu problematiku pojedinih područja, pregled organizacije i stanja kadrova, kao i prijedloge za unapređenje rada.
više

Godišnje izvješće Hrvatskom saboru o radu državnih odvjetništava u 2005. godini

Godišnje izvješće o radu za 2004. godinu

 
 

Uvod

Državno odvjetništvo kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno je i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

više